Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommundirektörens nyhetsbrev: Gotene News 9 - 2012

Publicerad: 18 oktober 2012
Rogher Selmosson, kommundirektör

Rogher Selmosson, kommundirektör

Gotene News med positiva nyheter från Götene kommun. Ansvarig utgivare är Kommundirektör Rogher Selmosson.

Dalenium på Fornäng

Den 2/10 var Dalénium från Stenstorp på Fornängsskolan och hade en experimentshow om gaser för år 7. Showen var rikt illustrerad med experiment som visade densitet med mera. Eleverna fick bland annat se vad som händer när man kyler ner ballonger med flytande kväve och hur flytande syre ser ut.
(Susanne Renhult, Ma/No-lärare, Fornängsskolan)
 

"Sankta Helena — helgonet, kvinnan och historien"

Leader projektet blev beviljat. Syftet med projektet är att ta till vara och lyfta fram det lokalhistoriska arvet om Sankta Helena. Projektet vill återupprätta hennes betydelse för kyrkan och bygden. Vi vill samla alla krafter och stärka Götene som besöksmål genom att utveckla guidade turer, pilgrimsvandringar, teateruppsättningar, dramaspel, studiecirkel och nya produkter som till exempel en Helenabakelse. Projektägare är Götene församling. Detta är ett samverkansprojekt mellan Götene församling, Götene kommun, Näringslivet, Studieförbundet Vuxenskola, Sensus, ABF med flera idella föreningar. Projektstöd: 291 216 kr.
(Juliane Thorin)

Sjuksköterskor får bra betyg av studenter

Tisdagen den 25/9 hade Götene kommuns Nätverkslag en halvdags utbildning om nätverksmöten med mera. De 17 deltagarna kom från många olika verksamheter i kommunen, äldreomsorg, elevhälsa och psykiatri. Syftet var att ge en inblick i tanken om vikten av att ha med en persons hela sociala nätverk när problem, svårigheter ska lösas. Ett annat syfte var att presentera Nätverkslaget och berätta hur man gör när man vill ha ett nätverksmöte. Det går att läsa om nätverksmöten på Götene kommuns hemsida.
(Anne-Marie Johansson, samordnare Götene kommuns Nätverkslag)
  

Villa-familjens Mässa

Götene kommun var med på Villa-familjens Mässa i Lidköping 5-7 oktober. Mässan ska ge tips, inspiration och ideér. Energirådgivning med Karolina Ringdahl fanns på plats och vi marknadsförde lediga byggklara tomter.
(Juliane Thorin)
 

Ny promenadslinga växer fram i Götene

En ny promenadslinga håller på att växa fram i Götene. Det är Natur- och fornvårdslaget som står för arbetsinsatsen och det sker i skogsområdet mellan kolonilotterna och vattenverket. Det är en lindplantering som nu är gallrad, där också en promenadslinga skapas. Förbindelse till Badhusparken är förberedd genom ett brobygge. Arbetet fortgår i småetapper under vintern.
(Åsa H. Karlsson)

Källby Gårds Friidrottsdag

Det var full aktivitet på Källby Gård då den årliga friidrottsdagen genomfördes. Elever från årskurs 4 till årskurs 6 tävlade i fyra grenar. Alla reslutat räknades samman utifrån en given omvandlingstabell och resulterar i att någon klass vinner den åtråvärda vandringspokalen. Eleverna tävlade utomhus med längdhopp, springa 60 meter samt kast med boll. I idrottshallen hoppade de höjd. De som inte ville hoppa över ribba valde istället att hoppa över ett resårband. Det var många glada rop som hejjade fram kamraterna till att försöka slå sina rekord. Trots lite iskalla regndroppar var humören på topp och kämparandan glödde starkt.
(Jenny Johnsson, lärare i årskurs 4 på Källby Gård)

Årets kooperativ 2012

Stort grattis till Götene företagsskooperativ som utsetts till Årets kooperativ  2012. Det är Companion Skaraborg, som sysslar med företagsrådgivning och är experter på demokratiskt företagande, som gett denna utmärkelse till Götene företagskooperativ.
(Karl-Arne Hennersten)

Nya vykort med Götenemotiv

Nu finns nya vykort med Götenemotiv till försäljning i Medborgarkontoret, två motiv 8 kronor per styck. Fotograf är Adrian Braekke.
(Gun Johansson)

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda ägde rum den 8 oktober. Cirka 30 nyanställda deltog. Dagen inleddes med lunch och sedan följde information från olika delar av kommunens verksamhet.
(Jerker Andersson Liljestrand)

Verksamheterna på toppen!

Serviceenheten och Löneenheten på kickoff och utvecklingsdag onsdag 3 oktober på Billingehus. Enheterna har från och med oktober ett nära samarbete och gemensam ledning. Den verksamhet som tillkommit senast är Musikskolan som hälsades välkomna 1 augusti. 50 personer arbetar i de båda enheterna. Förmiddagen ägnades åt information kring organisation och gav en möjlighet att lära känna varandra ytterligare. Under eftermiddagen hölls en föreläsning blandat med övningar på temat professionellt bemötande. Föreläsare var Katarina Weiner Thordarson som bland annat skrivit boken Professionellt bemötande
Den röda tråden i det gemensamma utvecklingsarbetet för verksamheterna kommer fortsättningsvis att vara God Service - Gott bemötande.
(Eva Danielsson Friberg, Lena Lyresten)  
 
Tack för alla positiva nyheter till detta nummer!
Nästa nummer av Gotene News kommer cirka 8 november.

Rogher Selmosson
Kommundirektör
E-post: rogher.selmosson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!