Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommundirektörens nyhetsbrev: Gotene News 8 - 2012

Publicerad: 20 september 2012
Rogher Selmosson, kommundirektör

Rogher Selmosson, kommundirektör

Gotene News med positiva nyheter från Götene kommun. Ansvarig utgivare är Kommundirektör Rogher Selmosson.

Lyckat internat för Fornäng/Västerby


Under två dagar inför läsårsstarten samlades all personal på enheten Fornängsskolan/Västerbyskolan på Löftadalens folkhögskola i Åsa. Internatet varade i två dagar och syftet med arbetet var att skapa förutsättningar för att utveckla ett fortsatt gott samarbete mellan skolorna, nu i perspektivet att de båda skolorna utgör en enhet. Under olika arbetsformer lyftes olika aspekter av verksamheten. Det handlade om planering av undervisningen, rutiner i arbetet med elevernas måluppfyllelse, Likabehandlingsarbetet samt värdegrundsfrågor.
Löftadalens folhögskola i Åsa ligger precis vid havet och både lokaler, omgivningar och väder gav bästa möjliga förutsättningar för spännande samtal kring gemensamma frågeställningar.  (Pernilla Engqvist-Widegren och Tomas Eriksson)

Källby Gård på Spiken


Tisdagen 28 augusti besökte eleverna i årskurs 4-6 Spiken. Besöket  var en uppstart på det EU-projekt som Källby Gård har tillsammans med Hushållningssällskapet. Under EU-projektet kommer eleverna serveras färsk fisk från Vänern och de kommer även lära sig mer om fiskarter, fiske och miljön i Vänern. Personal från Vänermuséet fanns också på plats och delgav eleverna exempel på Vänerns olika fiskarter, hur de lever och ser ut. Eleverna fick också lära sig mer om de fiskeredskap som man använde förr i tiden samt även träffa en yrkesfiskare som berättade om sitt arbete. Under dagen visades också vad man gör med fisken som fångas och vilken mat som kommer serveras i skolan. Till lunch serverades gös i foliepaket tillsammans med potatis, morötter och smörsås. Även Källby Gårds årskurs 1-3 besökte Spiken, 31 augusti.
(Elisabeth Andersson-Hult och Mia Lövstrand)

Sjuksköterskor får bra betyg av studenter


Sjuksköterskeorganisationen i vår kommun gör ett kanonjobb med våra studenter från Högskolan i Skövde. Vi får nästan toppbetyg av nästan alla studenter i utvärderingen!
Denna kommentar fick vi från vår huvudhandledare Jeanette Andersson:
"Sträck på er för det ser jättebra ut i Götene!! Ni har varit väldigt bra på att lämna utvärderingarna till studenterna också." (Maria Elmlund)

Paradorkestern har nyrekryterat


Henrik Marmén, som är Malmöoperans orkesterchef, berömmer vår Musikskolas stora nyrekrytering i Paradorkestern. Han gör det via Facebook och skriver:
"Om det hade varit i Malmö så skulle det proportionellt sett ha varit 250 nya orkestermedlemmar, vilket inte finns på kartan. Bra jobbat, Götene!"

GRATTIS och bra jobbat, säger vi också. Vilket resultat... tio nya medlemmar i Paradorkestern: fyra tvärflöjtister, fyra trumpetare, en altsaxofonist och en trummis.
(Lena Lyresten)

Vänortsbesök i Pasvalys


Götene kommuns enda vänort Pasvalys fick besök av representanter från kommunen i slutet av augusti. Besök gjordes på skolor, parker, fritidsanläggningar, äldreboende och sjukhus. (Rogher Selmosson)

Hembesök hos 75-åringar


Årets hembesök till 75-åringar (personer födda 1937) har genomförts. Av 112 personer har 47 tackat ja till besök. Många synpunkter förs fram, bland annat gällande service av olika slag. Förutom att information lämnas om insatser för äldre så förmedlas också kontakter till annan hjälp. Av de tillfrågade är 100 % mycket nöjda / ganska nöjda med sin tillvaro som den är. (Marianne Olsson)

Ökat lån på Biblioteket


Aktivt profileringsarbete på Biblioteket har resulterat i ökat antal utlån. Trenden är annars att bibliotekslånen minskar i Sverige. (Jerker Andersson-Liljestrand)

Telefonisamarbete Götene-Lidköping-Skara


Telefonisamarbetet med Lidköping och Skara har nu startat på riktigt i och med att vi har samma system i växeln och kan därmed också svara för varandra. (Rogher Selmosson)

Hällekis nya äldreboende Backlyckan invigd


Berndt Jansson, känd Hällekisprofil och tidigare politiker, klippte bandet 14 september till nya äldreboendet i Hällekis. Det har nu namnet Backlyckan. (Rogher Selmosson)

Seniordag i Parken


Det var full aktivitet 12 september i Parken på Seniordagen. Ann-Marie Widegren kunde trots bruten fot inviga dagen. Många utställare fanns på plats från kommunen, företag och olika organisationer. (Rogher Selmosson)

Nästa nummer av Gotene News beräknas utkomma i början av oktober. Har du positiva nyheter att förmedla så tar jag tacksamt emot ditt mail.

Hälsningar Rogher Selmosson
kommundirektör
E-post: rogher.selmosson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!