Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommundirektörens nyhetsbrev: Gotene News 4 - 2012

Publicerad: 22 april 2012
Rogher Selmosson, kommundirektör

Rogher Selmosson, kommundirektör

Gotene News med positiva nyheter från Götene kommun. Nästa nummer kommer i maj. Ansvarig utgivare är Rogher Selmosson

Boende i kommunen marknadsförs


Under våren arbetar en arbetsgrupp med att utveckla marknadsföring av boendeområden i kommunen. Man kommer att beskriva sjönära boenden, hästnära boenden och golfnära boenden. På Vårundan blir första större satsningen i denna del. (Karl-Arne Hennersten)

Skateboardprojeket har fått Sparbansmedel


Skateboardprojektet har fått bidrag med 300 000 från Sparbanksstiftelsen. Nu hoppas man att även Företagarna och enskilda personer i kommunen ska stötta så att man kan få den utformning man önskar. (Rogher Selmosson)

Flyktingmottagningen följer avtal


Gällande avtal omfattar mottagning av 30 nyanlända per år. Fram till i dag har vi tagit emot 11 personer. Det är två familjer, en från Afghanistan och en från Iran. Planeringen för närvarande omfattar ytterligare en familj från Somalia och två ensamkommande ungdomar, totalt 16 personer. Prognosen visar på att vi uppfyller vårt avtal i år.  (Marianne Olsson)

Livsmedelsverket uppmärksammar att Götene lagar mat på alla äldreboenden


Livsmedelsverkets har bilder på sin hemsida som visar exempel på hur matlagning kan/ska fungera på ett särskilt boende. En del bilder är tagna på Helenagården i Götene. I och med att Hällekis äldreboende nystartade i nya fräscha lokaler 13 april så har alla äldreboende i Götene kommun egen matlagning. Detta innebär att vi har 14 små boendeenheter med varsitt fullvärdigt tillagningskök. Det skulle inte förvåna om vi är ensamma om detta bland landets alla kommuner. (Marianne Olsson, Veronica Augustsson och Anders Norén)

Leader beviljade medel till grodor-projektet i Hällekis


Hällekis samhällsföreningen får 177.199 kronor i Leader-bidrag för att göra i ordning området kring dammen för rekreation och möjlighet att studera grodor och salamandrar. Projekttiden är 2/4 2012-13/8 2013 (Juliane Thorin)

Biosfärområdet får Leadermedel för att utveckla frivilligarbetet


Leader beviljade 223 635 kronor till Biosfärskontoret för att vidareutveckla frivilligarbetet inom biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. (Juliane Thorin)

Brukarenkät inom försörjningsstöd visar nöjdhet


I höstas beslutade vi på Individ och familj/vuxen att vi skulle genomföra en brukarenkät bland de personer som söker försörjningsstöd. Det har tidigare aldrig gjorts i Götene, och är ganska ovanligt överhuvudtaget. Vi beslutade att lämna ut enkäter till alla som sökt ekonomiskt bistånd under februari 2012. Vi var ganska övertygade att det kunde bli svårt att motivera besökare att fylla i enkäten. Men nu har vi resultatet i vår hand och det är mycket glädjande siffror. Totalt lämnades 88 enkäter ut och 44 svar lämnades in, alltså valde 50% att deltaga. I Falköping gjorde man tidigare en liknande undersökning, där fick man in drygt 30%. Enkäten delades ut på sex olika språk: svenska, serbokratiska, arabiska, persiska, somaliska och engelska. Överlag är man oerhört nöjd. Dessutom fanns möjligheter att lämna kommentarer och där fanns det många värmande ord om ett otroligt vänligt bemötande hos personalen. (Robert Olsson och Britta Andersson)

EU-projekt uppmärksammas på Brysselkonferens


Elevhälsans och Ljungsbackens skolas EU-projekt "Discovering and supporting dyslexia in the early years" har uppmärksammats av European Commission DG Education and Culture. Projektet kommer att presenteras vid en konferens i Bryssel den 3-4 maj. (Margareta Holmberg)

Ljungsbackens skola två i Finn Upp!


Totalt deltog cirka 320 bidrag från Västra Götaland i "vår" semifinal som arrangerades av Företagsamt lärande i Skaraborg. Av de trettio utvalda bidrag som visades upp på plats kom fyra från Götene kommun. Tre kom från Västerbyskolan och en från Ljungsbackenskolan. Dessa trettio bidrag var noga utvalda av två olika jurys. Nio bidrag av dessa trettio valdes ut att gå vidare till Sveriges nationella bedömning. Eventuellt kan något av dessa hamna i riksfinalen som sker i maj där Kronprinsessan delar ut priser. Ljungsbackenskolans bidrag tog hem andra priset i Västra Götalandsregionens semifinal. Förutom en prischeck på 1 500 kronor får de nu vänta på om de blir utvalda att få delta i Stockholm i maj. (Mikael Lundgren)

Vårhändelser från lilla och stora Ekan i Källby


Lilla Ekan har uppmärksammat fåglarna ute på gården och vid promenader. De har varit ute i skogen och letat efter fåglar. Barnen visar ett stort intresse för hur de låter och vi har lånat en fågelbok med bilder och deras läten som används nästan varje dag. Barnen pratar ofta om fåglarna och härmar deras läten med oss vuxna och de andra barnen. På ett av barnens initiativ har vi satt upp bilder på de vanligaste fåglarna i matsalen. På Stora Ekan arbetar vi sen en tid tillbaka med tre projektgrupper. Vi har varit lyhörda för barnens intressen, som får styra arbetet i grupperna. Vi jobbar med vatten, rymden och olika byggprojekt. Syftet är att vi på ett bättre sätt i en liten grupp, kan ta tillvara på varje barns intressen och frågor.(Kerstin Thortsensson)

Vårliga hälsningar!

Rogher Selmosson
kommundirektör
E-post: rogher.selmosson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!