Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommundirektörens nyhetsbrev: Gotene News 2- 2012

Publicerad: 8 februari 2012
Rogher Selmosson, kommundirektör

Rogher Selmosson, kommundirektör

Gotene News med positiva nyheter från Götene kommun. Nästa nummer kommer i början av mars. Ansvarig utgivare är Rogher Selmosson

Skridskoisar på flera platser vid våra skolor


Tack vare otroliga insatser från föräldrar har nu skolan och Lundsbrunnsborna tillgång till en skridskois på baksidan av skolan. Varje kväll 16.00-20.00 är också isen upplyst. (Elisabeth Andersson-Hult)

Måndagen den 30 januari invigde eleverna isen på Prästgårdsskolan. Anders, vår vaktmästare har spolat och spolat. Nu är det full fart på isen. Flera av våra elever som kommer från länder långt härifrån ges nu tillsammans med sina kamrater, möjlighet att utöva vintersport. Isen gynnar inte bara oss på skolan, den används en hel del även andra tider vilket är glädjande. Ett stort tack till Anders, hälsningar från elever och personal på Prästgård. (Lena Edholm)

Götene Kommun med i "appen" Svenska Kommuner


Götene kommun finns nu med i appen Svenska kommuner. Där kan man få information om kommunen till exempel kontakt, vård, återvinning, fakta, väder.

Skridskodag för Källby gård på Lidköpings isstadion


Alla elever på Källby gård hade en fantastisk skridskodag på Lidköpings isstadion. Personal på fritids och skola hjälptes åt att ordna dagen så att lärarna i åk 4-6 samtidigt fick möjlighet att förbereda nationella prov. (Eva Cardell)

Det kommer att ordna sig


Klass 9G på Fornängsskolan har haft ett projekt där elever skrivit manus och genomfört det praktiska arbetet i sann entreprenöriell anda. Den helgen detta lades ut på Youtube fick man över 1000 visningar på klassens film "9G - Det kommer ordna sig".
Du hittar filmen på Youtube (nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Johanna Wettergren och Gunnar Nordlie)

Förskoleventilen


Onsdagen den 25 januari samlades 115 personal från förskolorna och pedagogisk omsorg i Götene kommun till en fortbildningskväll i församlingshemmet med fika på Skattkistan. Kvällens tema var pedagogisk dokumentation och som föreläsare hade vi förskollärare och pedagog Camilla Thempo från Skövde. Camilla berättade om pedagogisk dokumentation och observationer samt gav exempel på en del praktiska verktyg att använda. (Ros-Britt Wiktorsson)

Lekplatser rustas upp


Under våren kommer lekredskap att bytas ut på några av kommunens allmänna lekplatser. Politiskt beslut har tagits om att prioritera pengar till lekplatser efter att den utredning som gjordes under hösten visade på stora behov av åtgärder och nyinvesteringar. I första hand är det lekplatserna på Södra Skaravägen i Götene och Vinbärsgatan i Lundsbrunn som kommer att få en uppfrächning. Utrustning för 300 000 kronor har redan köps in och ytterligare 400 000 kronor kommer att avsättas i år. (Åsa Karlsson)

Utbildning i Hjärtlungräddning (HLR)


Nu har 100 personer som arbetar i Centrumhuset utbildats i Hjärtlungräddning, sista utbildningstillfället för denna omgång är tisdag 7 februari.
(Eva Danielsson-Friberg)

Kulturprogrammet för våren klart


Vårens kulturprogram är som vanligt variationsrikt med bland annat soppluncher, konserter och teaterföreställningar. (Eva Danielsson-Friberg)

Götene Brädsportsförening får SISU-bidrag


Den förening som är bildad för att i samarbete med kommunen skapa Betongskateparken i Götene, Götene Brädsportförening, har nu fått klart med 400.000 kronor från SISU. Tidigare är det klart med 1,7 miljoner kronor från Götene kommun. (Stefan Rubach)

Götene i europeiska samverkansprojekt 2011


Under 2011 medverkade flera skolenheter i fem olika europeiska partnerskapsprojekt. Inom ramen för EU programmet Livslångt Lärande
  • "European child reporters:a trip through cultural diversity" - Lundabyns skola. Projekttema: Att göra elever medvetna om sin kulturella identitet i ett europeiskt perspektiv. Antal deltagande länder: 4
  • "Pan European Entrepreneurial Projekt" - Västerbyskolan. Projekttema:Entreprenöriellt lärande i skolan. Antal deltagande länder: 2
  • "Bully: How to prevent Bullying in school" - Källby gårds skola. Projekttema: Att förebygga mobbning i skolan. Antal deltagande länder: 5
  • "Discovering and supporting dyslexia in the early years" - Ljungsbackens skola och Elevhälsan i Götene kommun. Projekttema "Att upptäcka och stödja barn med dyslexi i de tidiga åren". Antal deltagande länder: 7
  • "Stop fighting and start creating a better world" - Västerbyskolan. Projekttema: Att genomföra elevaktiviteter som rör tolerans och främjande av kommunikation genom konst. Västerbyskolan deltar även med elevutbyte till medverkande länder. Antal deltagande länder: 4
(Mikael Lundgren)

Rogher Selmosson
Kommundirektör
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: rogher.selmosson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!