Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommundirektörens nyhetsbrev: Gotene News 1- 2012

Publicerad: 26 januari 2012
Rogher Selmosson, kommundirektör

Rogher Selmosson, kommundirektör

Årets första Gotene News med positiva nyheter från Götene kommun. Nästa nummer kommer i början av februari. Ansvarig utgivare är Rogher Selmosson

Hällekis idrottshall beviljas energibidrag


Den blivande idrottshallen i Hällekis har beviljats stöd från det nationella programmet för byggnader med låg energianvändning — LÅGAN. Bidraget uppgår till 240 000 kr och får användas för att göra extra satsningar på energieffektiva lösningar i hallen och för att mäta, dokumentera och följa upp resultaten. På så sätt kan hallen fungera som ett demonstrationsobjekt för liknande projekt på andra håll.
 
Götene kommun har sökt och beviljats demonstrationsstöd från det nationella programmet LÅGAN. Syftet med detta program är bland annat att visa på att det är möjligt att genomföra bygg- och renoveringsprojekt med en betydligt bättre energistandard än vad dagens lagkrav ställer. Grundkravet är att byggnaden för sin drift ska kräva högst hälften av den tillåtna energianvändningen enligt byggreglerna (BBR). Detta beräknas hallen klara med marginal.
 
För att få stödet krävs det vidare att energianvändningen följs upp genom mätningar när hallen tagits i bruk. Dessutom ska information och erfarenheter från projektet göras tillgängligt för andra. Att projektet beviljats detta stöd tyder på att man anser det vara en intressant lokaltyp att samla in och sprida erfarenheter från.
 
Genom kommunens samarbete med Paroc har det möjliggjorts en extra satsning på isolering av hallens "klimatskal" (golv, väggar och tak) och även isolering av byggnadens tekniska installationer. Detta minimerar husets värmeförluster. Därutöver satsas det extra på att begränsa varmvattenanvändning och elanvändningen, vilket ger en energieffektiv helhet.
(Fredrik Hedman, energirådgivare) 
 

Prova på vecka på Helenagården


Ett nytt försök med det som tidigare var "prova på veckan" har genomförts under december. Samtliga niondeklassare har besökt Helenagården Berget och fått se olika delar av vård och omsorg. Upplägget var fem stationer där man fick 15 minuter per station för att lära sig mer om äldreboende, hemvård, personlig assistans och daglig verksamhet. Även Vård och omsorgsprogrammet från Skara deltog. Utvärderingen visar att man fått mera kunskaper om vård och omsorg och att de flesta har en positivare bild med sig efter våra informationsdagar.
(Mattias Nielsen, Vikariepoolen Sektor Välfärd)
 

Bidrag till utbildning kring demens


Götene kommun har fått statsbidrag 1,5 miljoner kronor för att implementera de nya nationella riktlinjerna för demens i samarbete med Primärvården. Statsbidragen är tänkta att användas till utbildning och utveckling av demensverksamheten inom alla områden i äldreomsorgen.
(Päivi Vaaris Pettersson och Veronica Augustsson)
 

Medborgartack för bra utfört arbete


Tack politiker, tjänstemän och arbetare på gatukontoret för bra utfört arbete med ny gång- och cykelbana på Mariestadsvägen mellan Vattugatan och Gamla E20 enligt mitt medborgarförslag för ett trafiksäkrare Götene.
Med vänlig hälsning Per-Olof Carlén
 

Nya lekredskap invigda på Källby Gård


Källby Gård har idag invigt de nya lekredskapen på skolgården, bland annat en stor klätterborg och en kompisgunga. Elevrådets ordförande Cornelia Graje klippte bandet innan det var dags för eleverna att börja klättra.

Konstens dag på Västerbyskolan


Vi här på Västerbyskolan har haft en intensiv uppstart av den nya terminen. Vi hade på tisdagen "Konstens Dag" en heldag i Temat "Stop Fighting and start Creating a Better World. Det är i samband med vårt Comenius Projekt som vi hade denna dag och Skapande Skola. Vi bjöd in verksamma konstnärer från trakten och försökte få en så stor bredd som möjligt för att kunna tillgodose så många elever som möjligt i deras intressen. Allt från dans, körsång, drama, skulptur, keramik, måleri, grafitti, poesi, textiltryck och en grupp som fotograferade och filmade för att dokumentera hel dagens händelser. Alstren som finns nu kommer att färdigställas och detta ska sluta i en utställning i samband med livsåskådningsmässan i april.
(Åsa Fällgren, bildlärare, Västerbyskolan)

Korttidshemmet Skogsvägens nya kök klart


Skogsvägens nya kök är nu klart. Personalen skall få gå en fyra dagars kostutbildning.
(Anna-Lena Baumgartner)
 

Vänerfisk på tallriken


Götene kommun testar möjligheten att servera mera Vänerfisk i kommunens skolmatsalar. Fisken köps och levereras direkt från Vänerfiskarna till pilotskolan Källby Gård. I projektet ingår också att ge elever och skolpersonal ökad kunskap om fiske, utveckling av nya rätter, samt att genom provtagningar säkerställa att den fisk som serveras inte överskrider uppsatta gränsvärden för miljögifter
 

Nytt ridprojekt på gång


Förra året gjordes en förstudie kring hästturism i Biosfärområdet. Maria Lundberg som driver företaget Kinnekullebygdens ridupplevelser höll i arbetet och nu går hon
vidare för att förverkliga några av de funderingar som väcktes i förstudien. Det nya projektet syftar till att skapa en längre ridled, 10-15 mil, och utveckla företagsidéer kopplat till denna, samt att samordna och förbättra marknadsföring kring hästturism. Projektet pågår till sommaren 2013.
 
Rogher Selmosson
Kommundirektör
Telefon: 0511-38 60 15
E-post: rogher.selmosson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!