Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommundirektörens nyhetsbrev: Gotene News - 11

Publicerad: 2 december 2011
Rogher Selmosson, kommundirektör

Rogher Selmosson, kommundirektör

Gotene News är positiva nyheter från Götene Kommun. Ansvarig utgivare Rogher Selmosson.

Fritid/ungdom har fått Folkhälsopriset igen!

Fritid/ungdom fick Folkhälsopriset 2009 för projektet "Äldre möter yngre och yngre möter äldre". Denna gång sökte Tibro kommun för Tibro och Götene kommuns samarbete med "Må bra lägren". Folkhälsopriset söks hos Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg. Prispengar: 25 000 kr.
Motivering: "Må bra lägret" sätter hälsan i centrum och ger unga möjligheter att bygga relationer genom spännande aktiviteter.

"Må bra lägren" genomförs i samverkan med: Viljans handikappförening i Skara (VHIF), Axevalla Folkhögskola, Götene, Skara, Tibro, Mariestad och Karlsborgs kommuner. Idén kring ett gemensamt läger för funktionsnedsatta ungdomar väcktes hösten 2009 av ordförande i VHIF i Skara och verksamhetsutvecklare på Fritid/ungdom och LSS-handläggare i Götene. Kontakt togs med Axevalla Folkhögskola och Fritidsledareleverna där, samt LSS-handläggare från Skara och Tibro kommun. Första lägret genomfördes våren 2010. Därefter har fler kommuner tillfrågats och blivit delaktiga.

Vi genomför ett helgläger per termin med inriktning att "må bra". Lägren har olika teman varje gång och hittills har vi haft: Idrott och kreativrörelse, djur, natur och friluftsliv, teater och dans. Nästa läger som är i december kommer att innehålla kreativt skapande.

Vi vill med dessa läger förutom att vara inspirationskälla till god hälsa, även ge ungdomarna en möjlighet att träffa andra ungdomar, i liknande situation runt om i Skaraborg. Från LSS är det Anette Gustavsson som arbetat med lägren.
(Catrin Persson)

Rådgivningscentrum har startat föreläsningsserie på Lundabyn

På senaste Lundabyrådet (föräldraråd) påbörjades en föreläsningsserie av Rådgivningscentrum. Ämnet för kvällen var "Barns och elevers självkänsla och självförtroende". Under nästa termin kommer fortsättning ske utifrån föräldrarnas önskemål om ämne. (Elisabeth Andersson-Hult)

Äldreomsorgen har god kvalitet på måltiderna 

Äldreomsorgen i Götene kommun vill på grund av allt massmedialt fokus på hur dålig äldrevården är visa att så är det inte i Götene. Vi vill visa att i Götene kommun har vi god kvalité, vi lagar alla måltider på våra boende de gamla får känna doften av köttbullar och nybakat samt att vi har bra miljö att äta i. Vi har utlyst en tävling mellan äldreboendena om vem som dukar vackrast både för gom och öga, bilderna på de dukade borden ska läggas ut på kommunens hemsida för allmänhetens beskådning och omröstning. (Ingela Persson)

Ansökan om utvecklingsprojekt "Tidiga insatser"

Nu har WEPA (EU-arbetet tillsammans med West Sweden) gått vidare för vår del och en ansökan om partners är under utarbetande. Vårt projekt "Tidiga insatser" söks som ett utvecklingsprojekt som kräver lite mera av oss som söker men vi är övertygade om att detta är bra för Götene och Götenes framtid. Det kan leda till att flera vill bo i Götene och framför allt så ska Götene var bra för de barn som föds här. (Kerstin Torstensson och Janne Svensson)

Kulturvecka på Källby Gård 

Källby Gård genomförde under vecka 46 en Kulturvecka genom projektet "Skapande skola". Eleverna fick möjlighet att pröva på en rad olika kulturaktiviteter bland annat drama, att göra film, dans, målning, repslagning, luffarslöjd, besök på konsthallen och att tillverka instrument. Hela veckan pågick det olika aktiviteter i skolan och det upplevdes mycket positivt av både elever och personal. (Eva Cardell)

Handlarna i Götene har ny hemsida 

Handlarna i Götene har genom handelsutvecklingsprojektet i regi av Näringslivsföreningen i Götene skapat en gemensam hemsida.
Här hittar du stora och centrala gratisparkeringar, flera mysiga caféer och restauranger samt ett gediget utbud för alla shoppingfrälsta. I den genuina stadskärnan, kan du strosa runt länge medan du botaniserar i den ena mysiga butiken efter den andra. Handelsutvecklingsgruppen i Götene kommun arbetar för att skapa bättre förutsättningar för handeln inom vår kommun. Det är lokala organisationer, företag och kommunen som samverkar för att stärka utbudet och den totala upplevelsen genom aktiviteter, export, etableringar och handelsutveckling i Götene kommun. Hemsidan har skapats i samarbete med Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle.
Albinos och Leksaksaffären blev utsedda till Götenes trevligaste butiker på Näringslivsgalan 2011.
Hemsida: www.shoppinggotene.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årliga yrkeslivsmässan

Den 17 och 18 november genomfördes den årliga yrkeslivsmässan i Götene Folkets Park. Vi är mycket stolta på Västerbyskolan att vi i år tog hem följande priser: 1:a pris i affischtävlingen, 1:a och 2:a pris i kategorin bästa monter, 1:a pris bästa presentation, 2:a pris bästa uppdrag och en elev fick även ett hedersomnämnande i miljöklassen. Detta resultat har vi nått tack vare hårt arbete och lagarbete mellan personal och elever. (Pernilla Engqvist-Widegren)

Gemensamt lönekontor för Götene och Skara

Den 28 november flyttade lönekontoret Götene-Skara ihop. De sitter nu i Centrumhuset i Götene på andra våning. Formellt sker övergången 1 januari och då blir också Anette Stenberg chef för enheten. (Jerker Andersson-Liljestrand)

Tillgänglighetsdatabasen

Götene kommun finns nu med i Tillgänglighetsdatabasen med några objekt. Gå ut på kommunens hemsida och kolla. (Kia Sundstedt)

Trygghetsvandring i Götene 

Representanter från RFF, Rådet för funktionshindrade har gjort en trygghetsvandring och tillgänglighetsvandring i centrala Götene, tillsammans med bland andra representanter från handeln och Dag Högrell. (Kia Sundstedt)

Uppsala universitet intresserade av Lundabyns bilder

Uppsala Universitet har hittat Lundabyns hemsida och de vill använda bilder från slöjdundervisningen: "Vi undrar om jag skulle kunna få ert tillstånd att använda bilden: 2 åk 4 elever har tillverkat en elvist? Den passar så bra i samband med en inbjudan till en teknikmässa för grundskoleelever som Uppsala universitet ska anordna i mars 2012". Efter kontakt med berörda föräldrar så kunde jag ge mitt medgivande till att använda bilderna
(Gert-Inge Rydbeck)

Bibliotek, växel och ny förening

Blandat från serviceenheten: Biblioteket har ökat sin utlåning med 4% jämfört med förra året. Växeln har fått dagens ros i Götene tidningen 23 november. Ny förening har bildats, Götene brädsport i samband med betongskateprojektet. (Eva Danielsson-Friberg)

Månadens insändare i tidningen Förskolan 

En av medarbetarna på Källby Gårds förskolor har skrivit en insändare i tidningen Förskolan som har blivit utsedd till månadens insändare. Rubriken är "Lyft fram små barns lärande" Den avslutas med följande: "Därför uppmuntrar jag alla som arbetar med små barn i förskolan att öppna era ögon, se de små barnens lärande och lyft fram detta i såväl pedagogisk dokumentation som barn- och föräldradokumentation. Glöm aldrig att ställa er frågan: Vad kan jag göra för att omsorg och lärande skall bli två sidor av samma mynt?" Tidningen utges till alla förskollärare som är medlemmar i Lärarförbundet.
(Kerstin Torstensson)

Hälsningar
Rogher Selmosson
kommundirektör
E-post: rogher.selmosson@gotene.se
Telefon: 070-200 59 00

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!