Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kommundirektörens nyhetsbrev: Gotene News 10 - 2012

Publicerad:

Rogher Selmosson, kommundirektör

Rogher Selmosson, kommundirektör

Gotene News med positiva nyheter från Götene kommun. Ansvarig utgivare är kommundirektör Rogher Selmosson.

Mattedag för all förskole- och förskoleklass personal

" Vi föds matematiska - men vad händer sedan?"
Detta var rubriken på en föreläsning och workshops serie som genomfördes den 26 oktober för vår personal. Camilla Björklind, lektor vid Göteborgs universitet visade på ett förhållningssätt som vi kan och bör använda i förskolan för att stärka barns matematiska utveckling. Eftermiddagen användes till att alla förskolor i Götene arrangerade totalt 32 olika workshopspass på Ljungsbackens förskola där alla kunde diskutera hur de arbetar och vilka reflektioner de gör  över detta. Dagen blev mycket uppskattad och gav många nya tankar och idéer.
(Förskolecheferna genom Janne Svensson)

Semesterdag på Druvan

Den 21/8 åkte man från Druvan på en efterlängtad semester. För andra året i rad gick resan  till Sundsviks kursgård utanför Uddevalla, precis vid havet. Liksom förra året har resan blivit möjlig genom ett fint samarbete med familjen Bryskhe, Elimkyrkan. En rad aktiviteter genomfördes, bland annat båttur på Byfjorden med passagerarbåren Sunningen. Man hann även med ett besök på Nordens ark, samt en rejäl skaldjursfest. Fiske, strövtåg i Bohusmiljö, bad, samt en hel del sång och musik blev det också innan färden gick hem mot Götene igen efter några dagar vid kusten.
(Robert Olsson)
 

Dialog med nattpersonal och enhetschefer på Café Helena

Den 1 oktober träffades nattpersonal från Nattpatrullen, Ceciliagården, Kastanjegården och Helenagården tillsammans med enheternas chefer till ett Dialogcafé. Syftet med ett Dialogcafé är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen.
 
Vilka är då de viktiga frågorna för undersköterskor och sjuksköterskor som jobbar natt? Varje cafébord fick uppdraget att ta fram dessa. Totalt blev det tjugotalet frågor. Några kunde besvaras direkt men bland de övriga valdes, genom ett särskilt röstningsförfarande, fem stycken ut. Dessa berörde bland annat arbetsrutiner, arbetsbelastning och utbildning för nattpersonal.

Varje bord fick "sin egen" fråga att diskutera fram svar kring. Gästerna fick sedan byta bord och bilda nya grupper flera gånger för att alla skulle få möjlighet att tänka kring alla frågorna. Bordsvärdinna och sekreterare hade utsetts vid varje bord och dessa personer gav de nyanlända gästerna inblick i det samtal och de idéer som kommit fram i den senaste rundan. De nya gästerna fick fylla på det som sagts tidigare. Slutligen sammanställdes och presenteras resultatet per bord. I diskussionerna framkom många bra förslag till lösningar och det hade också väckts nya frågor. Arbetet går nu vidare med framtagande av en Nattrutin samt en översyn av bemanningsplanen för natt. De frågor som lämnades obesvarade efter kvällen kommer vi också att jobba vidare med.

Använda lärplattformarna i utbildningen

På Västerbyskolan har lärarna använt den digitala lärplattformen, Delta, som en mycket lyckad redovisningsform inom ett samarbete mellan NO/TK och svenska med eleverna i årskurs 9. Eleverna har arbetat med material i kemi och teknik och redogjort för en produkts livscykel i ett skriftligt arbete. I arbetet tar eleverna upp aspekter som till exempel återvinning, miljö och materiens oförstörbarhet.
I kunskapskraven för kemi, Lgr 11, står det bland annat: "I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt". För att lyfta detta kunskapskrav valde lärarna att låta eleverna diskutera och argumentera kring varandras arbeten i diskussionsforumet på Delta. Alla elever har lagt in sitt skriftliga arbete och sedan har minst tre andra elever kommenterat, argumenterat och ställt frågor som sedan "författaren" har svarat på.

Det blev en väldig aktivitet i diskussionsforumet och eleverna uppskattade det. Många elever har spontant givit respons på fler arbeten än vad som stod i uppgiften. Denna process har tydligt hjälpt eleverna att få syn på sitt eget lärande och kunnande. Genom den respons eleverna fått och givit på arbeten så har de kunnat utveckla sina kunskaper. Forumet på Delta (lärplattformen) har skapat möjlighet för eleverna att kommunicera kring sitt eget och andras lärande och därmed flyttat sin egen förståelse i ämnet/området.
(Västerbyskolan)

Nattorientering

Torsdagen den 25/10 hade alla nior i kommunen nattorientering i Brännaskogen. Detta var ett samarrangemang med OK Klyftamo och Götene IF. Ett stort tack till dessa båda föreningar och utan deras hjälp hade det inte fungerat. Det var första gången som det anordnades nattorientering för eleverna och responsen från eleverna var mycket positiv. Trots att vädrets makter inte var med oss denna kväll var det ändå glada miner och många tyckte det var en spännande utmaning. När eleverna sprungit färdigt sin orientering bjöds de på juice, korv och bröd.
(Idrottslärarna på Fornängsskolan och Västerbyskolan)

Videoklipp på You Tube i Brottetmiljö

På You Tube kan man titta på en video som Javier, Fornängskolan och Benjamin, Västerbyskolan gjort på sin fritid.
(Tomas Eriksson och Pernilla Engqvist-Widegren)

Ny diskmaskin på Ljungsbacken

Nu har Ljungsbackensskolans kök fått en ny diskmaskin samt nya ytskikt runt omkring. Vi hoppas det blir mer lättjobbat för personalen i köket framöver.
(Greger Granath och Åsa Alvner)

Yrkeslivsmässan

8-9 november har det varit Yrkeslivsmässa i Folkets Park. Eleverna har gjort prao under en vecka på olika företag och utifrån det gjort montrar där de beskriver företaget och vad de gjort. De får också muntligt berätta för alla intresserade om företaget och hur de upplevt veckan. En fantastisk mässa där man verkligen ser kraften i våra Götene-ungdomar. På bilderna nedan ungdomar som varit på Götene Grävtjänst, DK Bygg och Pekenheten på Centrumhuset.
(Rogher Selmosson)

Väderleken på Solbacken slutbesiktigad

Lekplats på Solbacken som kommer att kallas Väderleken är nu slutbesiktiga och kan börja användas. Invigning sker i vår.
(Karl-Arne Hennersten)

Föreningskväll

Föreningskväll anordnades den 10 oktober. Grytgöls IK var inbjudna med temat "föreningsliv i landsbygdsperspektiv", 16 personer från 6-7 olika föreningar, positivt!
(Jerker Andersson-Liljestrand)

Tack för alla positiva nyheter till detta nummer!
Nästa nummer beräknas komma ut i början av december. Har du positiva nyheter tar jag tacksamt emot dem.

Rogher Selmosson
Kommundirektör

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!