Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde - 14 juni

Publicerad:

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Måndag 14 juni 2010, kl. 18.00

Under sammanträdet behandlas bland annat:

 • Utmärkelser till trygga, säkra och utvecklande skolor
 • Godkännande av förslag om byggnation av äldreboenden i Lundsbrunn och Hällekis
 • Framtidsplan 2009-2020 innefattande översiktsplan
 • Vision för kommunens energi- och klimatplan
 • Teknisk service kost och städ samt beställarutskott
 • Ny politisk organisation från 2011
 • Arvodesregler för förtroendevalda 2011-2014
 • Svar på motion om busshållplats i Lundsbrunn
 • Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest
 • Avtal om reglering av kostnader för va-investeringar
 • Årsredovisning 2009
 • Samordningsförbundet Västra Skaraborg.

Se komplett föredragningslista och handlingar i kommunens diarium

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Kinnekulle, 102,6 Mhz.

Allmänheten hälsas välkommen att lyssna till debatten.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!