Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktiges möte den 27 april 2020

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset Götene, måndagen den 27 april 2020 klockan 18.00. Lyssna gärna på debatten via Radio Kinnekulle!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att behandla följande ärenden:

 1. Upprop
 2. Val av justerare samt tid och plats för justering
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Information från krisstab och krisledningsnämnd med anledning av coronaviruset
 5. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 6. Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande - Varför följdes inte punkt 6 vid tillsättning av förvaltningschef inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg?
 7. Svar på interpellation till kommunstyrelsen ordförande - Hur ser planeringen ut för Västerbyområdet?
 8. Svar på interpellation till ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid - Hur har arbetet med förintelsen och läran om dess historia bedrivits?
 9. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 10. Eventuellt inkomna motioner
 11. Förslag på att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning om barns och ungas situation i Götene
 12. Årsredovisning 2019 Götene kommun
 13. Revisionsberättelse för år 2019 Götene kommun samt behandling av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter
 14. Årsredovisning 2019 AB Götenebostäder
 15. Årsredovisning 2019, Götene Vatten och Värme AB
 16. Årsredovisning 2019 Götene Industrier AB
 17. Årsredovisning 2019 Medeltidens Värld AB
 18. Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Social samfond
 19. Årsredovisning 2019 för stiftelsen Ramsay-Arbinska fonden
 20. Räkenskapssammandrag 2019 för stiftelser
 21. Hemställan om bildandet av Samordningsförbundet Skaraborg
 22. Förslag på förändring av ägarstruktur för Destination Läckö-Kinnekulle AB
 23. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
 24. Anmälningar kommunfullmäktige 2020
 25. Val av styrelseledamöter till Götene Äldrehem - Årsstämma 2020
 26. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Välj gärna att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!