Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 
7 maj 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
7 maj 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Rapport - uppföljning av näringslivsplan 2010-2015
 3. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 4. Motion från Sverigedemokraterna (SD) om att kvalitetssäkra demensvården -utred möjligheten att Silviacertifiera inom Götene kommun
 5. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 6. Eventuellt inkomna motioner
 7. Revisorernas revisionsberättelse för år 2017, Götene kommun samt Granskning av årsredovisning 2017
 8. Årsredovisning 2017, Götene kommun
 9. Årsredovisning 2017, Götene Vatten & Värme AB
 10. Årsredovisning 2017, AB GöteneBostäder
 11. Årsredovisning 2017, Götene Industrier AB
 12. Årsredovisning 2017, Medeltidens Värld AB
 13. Årsredovisning 2017, Social Samfond
 14. Årsredovisning 2017, Ramsay-Arbinska Fonden
 15. Räkenskapssammandrag 2017 för stiftelser
 16. Svar på motion om åtgärder mot tiggeri från Sverigedemokraterna (SD)
 17. Antagande av färdtjänstreglemente
 18. Återrapport från service och teknik av uppdrag om utredning av trafikmiljö vid Lundabyns skolområde
 19. Förlängning av planer för 2018: plan för funktionshinderområdet, äldreomsorgsplan och plan för stödjande och förebyggande arbete för barn, ungdomar och vuxna.
 20. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2018
 21. Redovisning av partistöd 2017
 22. Anmälningar kommunfullmäktige
 23. Valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!