Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 30 september 2019

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
30 september 2019 klockan 18.00

Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Medborgarförslag om belysning mellan gamla E20 och bron och Holmestadsvägen
 3. Medborgarförslag om säker övergång antingen genom sänkt hastighet eller genom annan åtgärd, bättre skyltning, gamla E20 Holmestadsvägen
 4. Medborgarförslag om gemensam flagga för alla boende på Kinnekulle
 5. Medborgarförslag om självtvätthall för personbilar
 6. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 7. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Kenth
  Selmosson (S): Centrala tomter och kvarteret Hallonet - Finns det någon ambition från Alliansen ++ att få till en lösning och en detaljplan för byggnationer?
 8. Eventuellt ytterligare inkomna frågor och interpellationer
 9. Motion från Samuel Lundell (S): Bygg mötesplatser på vägen mot Lasse i bergets grotta - kommunen kontaktar markägare för att hitta en lösning på detta
 10. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 11. Antagande av Näringslivspolitiskt program 2019-2023
 12. Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal
 13. Svar på motion från Socialdemokraterna (S) om att ta fram en digitaliseringsplan
 14. Svar på motion från Centerpartiet (C) om att införa Rättviksmodellen i Götene kommun
 15. Svar på motion från Vänsterpartiet (V) om att kommunen handlar upp en koldioxidbudget som kan ligga till grund för kommunens framtida klimatarbete
 16. Slutredovisning för Stiftelsen Emil Falcks minne
 17. Redovisning av partistöd 2018
 18. Anmälningar till kommunfullmäktige
 19. Avsägelse från revisionens ordförande Ingrid Carlson (S) samt val av ny revisor
 20. Val av 5 nämndemän 2020
 21. Val av 2 ersättare till Götene-Skara gemensamma lönenämnd för mandatperioden 2019-2022
 22. Avsägelse från Helene Havsöga (MP) av uppdrag som ersättare i nämnden för utbildning, kultur och fritid samt val av ny ersättare
 23. Avsägelse från Helene Havsöga (MP) av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 24. Eventuellt ytterligare valärenden

Du kan även ta del av dagordningen samt läsa handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!