Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 29 oktober 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
29 oktober 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Svar på interpellation till ordförande i nämnden för service och teknik:
  Handläggningen av motion om trafiksituationen vid Lundabyns skola och Lillelunda förskola samt utebliven åtgärd efter beslut
 3. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 4. Anmälan av medborgarförslag: Gång- och cykeltunnel under Vättlösavägen vid Västerbyvägen, Götene
 5. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 6. Eventuellt inkomna motioner
 7. Svar på motion från Moderaterna (M) om kaffe eller te till anställda i Götene kommun
 8. Delårsrapport 2018, Götene kommun
 9. Socialpolitiskt program 2019-2023
 10. Kemisk bekämpning av invasiva arter
 11. Reglemente för kommunstyrelsen från 1 januari 2019
 12. Reglemente för miljö- och bygglovnämnden från 1 januari 2019
 13. Reglemente för socialnämnden från 1 januari 2019
 14. Reglemente för nämnden för utbildning, kultur och fritid från 1 januari 2019
 15. Reglemente för revisionen från 1 januari 2019
 16. Reglemente för krisledningsnämnden från 1 januari 2019
 17. Sammanträdesplanering 2019 (sammanträdesdagar)
 18. Redovisning av partistöd 2017 (V)
 19. Anmälningar kommunfullmäktige
 20. Fastställande av mandatperiod för nämnder och demokratiberedning
 21. Inkallelseordning i kommunstyrelse och nämnder mandatperioden 2019-2022
 22. Val av revisorer för mandatperioden 2019-2022, 6 ledamöter
 23. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022
 24. Val av ordförande i kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022
 25. Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022
 26. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden mandatperioden 2019-2022
 27. Val av ordförande och vice ordförande i socialnämnden mandatperioden 2019-2022
 28. Val av ledamöter och ersättare i nämnden för utbildning, kultur och fritid mandatperioden 2019-2022
 29. Val av ordförande och vice ordförande i nämnden för utbildning, kultur och fritid mandatperioden 2019-2022
 30. Val av ledamöter och ersättare i miljö- och bygglovnämnden mandatperioden 2019-2022
 31. Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och bygglovnämnden mandatperioden 2019-2022
 32. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden mandatperioden 2019-2022
 33. Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden mandatperioden 2019-2022
 34. Val av ledamöter och ersättare i nämnden för service och teknik mandatperioden 2019-2022
 35. Val av förste vice ordförande och tredje vice ordförande i nämnden för service och teknik mandatperioden 2019-2022
 36. Val av ledamöter och ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg mandatperioden 2019-2022
 37. Val av ledamot och ersättare till direktionen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
 38. Eventuellt övriga valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!