Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 
29 januari 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
29 januari 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 3. Eventuellt Inkomna motioner
 4. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 5. Svar på motion från Götenes Framtid (GF) om utökad fritidsverksamhet för barn
 6. Svar på motion från Moderaterna (M) om att barn i åk 4-6 varit beviljade skolskjuts ska beviljas skolskjuts även i åk 7-9 om föräldrar ansöker om det
 7. Antagande av kultur- och fritidspolitiskt program
 8. Antagande av cykelutredning för Götene kommun - inventering och planerade åtgärder för cykelvägar
 9. Avgifter på Götene kommunbibliotek
 10. Valärenden
 11. Anmälningar till kommunfullmäktige

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten när våra kommunala politiker beslutar om olika ärenden.

Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!