Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 28 januari 2019

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
28 januari 2019 klockan 18.00.

Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 3. Medborgarförslag: Uppfräschning av Centrumhusets framsida
 4. Medborgarförslag: Västtrafiks sommarlovskort sommaren 2019
 5. Medborgarförslag: Utöka Västerbybadet med en eller flera utomhusbassänger
 6. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 7. Motion från Rinor Xhemshiti (M) om att införa ett lokalt förbud mot tiggeri i Götene
 8. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 9. Information om resultat av SCB:s medborgarundersökning 2018, Götene kommun
 10. Ansökan om kommunal borgen från Hällekis båtklubb
 11. Antagande av klimat- och miljöpolitiskt program
 12. Svar på motion från Götenes Framtid om näridrottsplatser i kombination med skolidrottsplatser
 13. Rapport: Sändning av kommunfullmäktiges möten
 14. Anmälningar till kommunfullmäktige
 15. Eventuella valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!