Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 26 november 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
26 november 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Svar på interpellation till ordförande i nämnden för service och teknik:
  Handläggningen av motion om trafiksituationen vid Lundabyns skola och Lillelunda förskola samt utebliven åtgärd efter beslut
 3. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 4. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 5. Eventuellt inkomna motioner
 6. Fastställande av skattesats för 2019
 7. Justering av avgifter inom äldreomsorgen samt borttagande av möjligheten att få jämkning av dubbla boendekostnader
 8. Fastställande av tomtpriser för Källby Nordskog 3 B
 9. Revidering av samverkansavtal och reglemente för den gemensamma Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg
 10. Svar på motion från Centerpartiet om att "kvalitetssäkra" skolvägarna i Götene kommun
 11. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att minska antalet fullmäktigeledamöter
 12. Svar på motion från Sverigedemokraterna om att anpassa datum för kommunens fullmäktigemöten utefter regionen
 13. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2018
 14. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden mandatperioden 2018-2022
 15. Anmälningar kommunfullmäktige
 16. Val av 3 huvudmän Sparbanksstiftelsen Skaraborg
 17. Val av 3 huvudmän för Sparbanken Lidköping
 18. Kommunens företrädare vid bolagsstämmor
 19. Kommunens företrädare vid föreningsstämmor
 20. Val av 7 ledamöter och 3 ersättare till Götene Vatten & Värme AB mandatperioden 2019-2022
 21. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till AB Götenebostäder mandatperioden 2019-2022
 22. Val av ledamöter och ersättare till demokratiberedningen för mandatperioden 2019-2022, 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti
 23. Val av ordförande och vice ordförande i demokratiberedningen för mandatperioden 2019-2022
 24. Val av ledamöter och ersättare till Skaraborgs kommunalförbunds fullmäktige mandatperioden 2019-2022, 3 ledamöter och 3 ersättare
 25. Val av ledamot och ersättare till Förbundsdirektionen Göliska IT mandatperioden 2019-2022
 26. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Stiftelsen Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri mandatperioden 2019-2022
 27. Val av 2 ledamöter till Vänerns Vattenråd mandatperioden 2019-2022
 28. Val av ledamot och ersättare till Vänersamarbetet ekonomisk förening mandatperioden 2019-2022
 29. Val av 2 ledamöter och 3 ersättare till Vänerting mandatperioden 2019-2022
 30. Val av ledamot och ersättare till Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden (tidigare Lidan Nossan) mandatperioden 2019-2022
 31. Val av 2 företrädare till Fiskevårdsområden Mariedals och Sjöråsån mandatperioden 2019-2022
 32. Val av 2 ledamöter och 1 ersättare till Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle mandatperioden 2019-2022
 33. Val av 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till Tolkförmedling Väst
 34. Val av ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Arnold Cedving (KD)

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!