Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 
26 mars 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
26 mars 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 3. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 4. Motion från Centerpartiet (C) om att göra det enklare att få hemtjänst för äldre - lagen om "Förenklad biståndsprövning"
 5. Eventuellt inkomna motioner
 6. Svar på motion från Centerpartiet (C) om att inrätta en lokal träbyggnadsstrategi
 7. Svar på motion från Socialdemokraterna (S) om att ändra detaljplan DP 146, Hönsäter 5:4, Vindkraft så att området blir natur- och fritidsmark
 8. Information: Naturreservat som en del i miljöarbetet
 9. Bildande av kommunalt naturreservat Björkkullasand
 10. Antagande av kultur- och fritidspolitiskt program
 11. Kostnadsföring för medfinansiering av utbyggnad av E20
 12. Medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde 2018
 13. Valärenden
 14. Anmälningar till kommunfullmäktige

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!