Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den
26 februari 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
26 februari 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Information om bredbandsutbyggnad från Götene Elförening
 3. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 4. Eventuellt inkomna motioner
 5. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 6. Svar på motion från Vänsterpartiet (V) om att stärka jämställdhetsarbetet i Götene kommun - CEMR-deklarationen
 7. Kommunalt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner
 8. Antagande av taxekonstruktion för brandskyddskontroll - taxa och regler för brandskyddskontroll i Götene kommun
 9. Antagande av taxekonstruktion för sotning - sotningstaxa för Götene kommun
 10. Valärenden
 11. Anmälningar till kommunfullmäktige

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!