Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 24 september 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
24 september 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Svar på interpellation ställd till ordförande i Nämnden för service och teknik: Handläggningen av motion om trafiksituationen vid Lundabyns skola och Lillelunda förskola samt utebliven åtgärd efter beslut
 3. Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om handläggning av motioner
 4. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 5. Medborgarförslag om en trädgårdskompost med L-stöd vid miljöstationen, Lundsbrunn
 6. Medborgarförslag om att plantera träd i kommunen
 7. Eventuellt ytterligare inkomna medborgarförslag
 8. Motion från Sverigedemokraterna om att minska antalet fullmäktigeledamöter
 9. Motion från Sverigedemokraterna om att anpassa datum för kommunens fullmäktigemöten utefter regionen
 10. Motion från Miljöpartiet angående förbättrade förutsättningar för cykelpendling för Götenes invånare och cykelturism
 11. Motion från Miljöpartiet angående seniorkort för alla pensionärer, 65+
 12. Motion från Miljöpartiet angående FN:s konvention om barns rättigheter
 13. Motion från Miljöpartiet: Vi vill värna om våra vattendrag
 14. Motion från Centerpartiet: Vårt matavfall kan bli grön energi och växtnäring
 15. Eventuellt ytterligare inkomna motioner
 16. Svar på motion från Miljöpartiet (MP) om installation av solceller för elproduktion på kommunala fastigheter i Götene kommun
 17. Fastställande av tomtpriser för Källby Nordskog 3 B
 18. Redovisning av partistöd 2017
 19. Årsredovisning 2017 - Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
 20. Eventuella valärenden
 21. Anmälningar kommunfullmäktige

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!