Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Kallelse till kommunfullmäktige den 17 december 2018

Publicerad: klockan

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen  Centrumhuset, Götene, måndagen den 
17 december 2018 klockan 18.00. Välkomna att lyssna till debatten!

Vid mötet uppvaktas även årets Mästare, kommuninvånare som under året vunnit svenskt, nordiskt och europeiskt mästerskap samt världsmästerskap.

Vilka ärenden tas upp?

Kommunfullmäktige kommer att ta upp följande ärenden:

 1. Godkännande av föredragningslistan
 2. Eventuellt inkomna medborgarförslag
 3. Rapport från valnämnden om allmänna valen i Götene kommun 2018
 4. Eventuellt inkomna frågor och interpellationer
 5. Eventuellt inkomna motioner
 6. Utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Källby, Nordskog 3B+C
 7. Antagande av VA-taxa för 2019
 8. Tidsplan för mål i avfallsplan för Götene kommun, 2016-2026
 9. Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021, Götene kommun - Läs gärna budgetförslaget här Öppnas i nytt fönster.
 10. Revidering av policy för inköp och upphandling
 11. Reglemente för överförmyndarnämnd från 1 januari 2019
 12. Reglemente för folkhälsorådet från 1 januari 2019
 13. Eventuella anmälningar till kommunfullmäktige
 14. Valärenden

Du kan även ta del av dagordningen och handlingarna på medborgarkontoret i Centrumhuset, Götene.

Lyssna till debatten

Allmänheten är välkommen till Sessionssalen för att lyssna till debatten. Det går också bra att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden via radio. De direktsänds via Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz samt via webbradio.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!