Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Handlingsplanen från dialogmötet i Hällekis är antagen

Publicerad: 7 september 2012
Vid dialogmöte i Hällekis 26 april framförde medborgare ett antal synpunkter. Utifrån en sammanställning av synpunkterna och förslag till handlingsplan har kommunstyrelsens förberedande utskott beslutat att anta handlingsplanen.

Trafikverkets vägar genom Hällekis


Synpunkter på Trafikverkets vägar genom Hällekis. Det gäller hastighet på Sjöråsvägen, behov av gång- och cykelvägar, nuvarande fartdämpande åtgärder, avlastning av tung trafik i centrala tätorten, skyltning med mera. Detta tas upp i möten med Trafikverket.
Ansvarig Gert Rahm

Skötsel av grönytor


Skötsel av grönytor i centrala Hällekis, vid Falkängens parkering, Musikpaviljongen med flera. Åtgärder under året tas upp med Service och Teknik. Åtgärder till 2013 behandlas i beställningar till Service och Teknik.
Ansvarig Åsa H Karlsson

Emils bad


Förslag om åtgärder på Emils bad. Åtgärder för att Emilsbadet ska kunna vara en lokal badmöjlighet för Hällekisbor görs. Ansvarig Karl-Arne Hennersten.

Cykelväg Hällekis-Gössäter


Cykelvägen mellan Hällekis och Gössäter behöver förbättras. Lämpliga åtgärder utreds och beställs av Service och Teknik. Ansvarig Åsa H Karlsson

Skyltning Industrivägen


Komplettering av skyltning vid Industrivägen. Tas upp med Service och Teknik. Ansvarig Åsa H Karlsson

Cykel- och gångvägar


Cykel- och gångvägar behövs på många ställen. Behandlas dels i investeringsbudgetförslaget, dels genom en motion om cykelvägar. Ansvarig: Åsa H Karlsson.

Planering för lokaler


Planering för trygghetsboenden, tomma lokaler i Hällesäter och förskolans placering. Planeringsarbete pågår med inriktning att beslutsunderlag ska vara klart under hösten. Ansvariga Karl-Arne Hennersten, Marianne Olsson, Olle Isaksson

Matsalen i "nya Hällesäter"


Synpunkter på matsalen i "nya Hällesäter". Tas upp i brukarråd på Hällesäter. Ansvarig Ewa Karlsson

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!