Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Gotene News 11 - Positiva nyheter från Götene kommun

Publicerad: 30 november 2012
Gotene News nummer 11 2012 med positiva nyheter från Götene kommun.

Utbildningssatsning inom äldreomsorgen


All personal inom äldreomsorgen har under hösten deltagit i en utbildningssatsning kring personcentrerad omvårdnad vid demens, salutogent förhållningssätt, värdegrundsfrågor, kontaktpersonens roll samt dokumentation. Utbildningssatsningen kommer att fortsätta under 2013.   

Eu-projekt


Den 9 november var första uppstartsträffen för personal inom äldreomsorgen som ska delta i Eu-projekt inom demensområdet inom ramen för Leonardo da Vinci — Life learning programme. Gruppen kommer att studera hur demensverksamheten ser ut i England inom flera olika områden, bland annat hemvård, boende och anhörigstöd.

Det är flera olika yrkeskategorier som deltar, från omvårdnadspersonal upp till chefsnivå. Områden som ska studeras är bland annat bemötande och arbetsmetoder, vårdkedjan, kvalitet och riktlinjer. Projektet pågår från hösten 2012 till våren 2014.
 

Ny övergång i Hällekis klar!


Nu är nya övergången i form av en längre förhöjning på Sjöråsvägen i Hällekis klar. Övergången är placerad norr om Falkängen och är kompletterad med kortare sträckor direkt anslutande gc-väg. Den nya cykelleden ska nu skyltas om med ny sträckning förbi övergången. Besiktning ihop med Trafikverket gjordes den 22 november. Åtgärden är gjord för att oskyddade trafikanter ska kunna passera Sjöråsvägen på ett säkrare sätt. Både Trafikverket och Biosfärskontoret har varit med och finansierat projektet.

Solcellsanläggning på Fornägsskolan


På Fornängsskolan har nybyggandet av den kombinerad solcellsanläggning och solavskärmning inletts. En utökning av anläggningen kommer att göras, detta med anledning av att utbyggnad vid skolan troligen senareläggs varför den aktuella fönsterraden kommer vara exponerad motsvarande längre tid. Verksamheten är mycket nöjd med att en sådan utökning får göras då man inte vill vara utan solavskärmning längre än absolut nödvändigt.

En utökning innebär att anläggningens storlek ökar med cirka 50 %, från 16 kilowatt till 24 kilowatt. Därmed ökar också det beräknade energiutbytet i motsvarande grad, från cirka 14 000 kilvattimmar per år till drygt 20 000 kilowattimmar per år.

Nygårdens gruppbostad firade 20-års jubileum


Nygården gruppbostad firade 20-årsjubileum med fest den 19 november. Inbjudna var anhöriga och godemän som bjöds på smörgåstårta och tårta. Under kvällen talades det om hur verksamheten och boendet har förändrats sedan det var byggklart den 19 november 1992. Boende och personal visade under kvällen ett bildspel om verksamheten idag, vilket var mycket uppskattat!

Folkhälsopris till G-huset, IGEN!!


Vi fick precis veta att G-huset fick Hälso och sjukvårdsnämdens Folkhälsopris i år!!
G-huset är en samverkan mellan Fritid/ungdom, LSS och IFO. Det var 20 stycken projekt som sökte Folkhälsopriset.

G-huset delar årets Folkhälsopris med ett projekt i Falköpings kommun. Vi delar på 25 000 kronor.

Tredje gången gillt för Fritid/ungdom!!
Vi har tidigare fått det för projektet; Äldre möter yngre och Må bra läger på Axevalla folkhögskola.
 

Medborgardialoger Framtidsplan


Den första omgången av medborgardialoger i arbetet med Framtidsplan är genomförd. Möten har genomförts i de fyra kommundelarna med sammanlagt 102 deltagare. Information om framtidsprojektet ligger nu på hemsidan och kommer att uppdateras i de olika faserna av medborgardialog och detaljplaner. Via en webbtjänst på hemsidan kan medborgare lämna synpunkter och idéer till framtidsprojektet. Webbtjänsten heter Kundo och syns som en flik på hemsidan, benämningen är: Framtid 2030.

Fiskprojekt i Källby


Tv4 Skaraborg har gjort ett reportage om fiskprojektet som pågår på Källby gård. Tisdagen den 27 november var föräldrarådet, kommunstyrelsens förberedande utskott och några tjänstemän inbjudna till att provsmaka de rätter som barnen får i skolrestaurangen. Det var fyra olika fiskrätter som serverades där min favorit var gös i currysås. Mycket gott!

Göta Lejons första livesändning


Parabol och satellitmottagare är nu på plats för att kunna genomföra livesändningar på biograf Göta Lejon. Första livesändningen blev en konsert med Timbuktu som skedde på lördagen 17 november som första livesändning.

Nationaldag på Kastanjegården


Nationaldagen 2012 anordnade Kastanjegården grillfest i Trädgård Helena och Susanne Lundin visade upp oanade talanger. Härligt tyckte både arbetskamrater och boende.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!