Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Götene kommun fyller 50 år – vad har hänt inom politiken?

I år fyller Götene kommun 50 år och det har såklart hänt mycket inom politiken sedan dess. Vi har pratat med två före detta politiker, Marianne Perserius och Jonas Johansson, som båda har lång politisk erfarenhet i Götene kommun. De delar med sig av hur de upplevde kommunsammanslagningen och kommunreformen som gav oss namnet "Götene kommun".

Till vänster, en kvinna med blont hår, svarta glasögon och rosa tröja. Till höger, en svartvit bild på en man i glasögon och mörk jacka. Förstora bilden

Marianne Perserius och Jonas Johansson. Klicka för att förstora bilden.

För Marianne Perserius har politik varit ett återkommande samtalsämne vid middagsbordet då hennes pappa varit politiskt aktiv. Hon var aktiv i Folkpartiet som idag heter Liberalerna och har suttit i flera olika nämnder. Hon var dessutom kommunfullmäktiges första kvinnliga ordförande i Götene kommun.

För Jonas Johansson var det ingen självklarhet att bli politiker. Han flyttade hem för att ta över föräldragården och bli lantbrukare, men blev sedan övertalad till att börja engagera sig politiskt. Jonas har varit aktiv inom Centerpartiet och satt till en början i kommunstyrelsen. Efter det var han kommunalråd och så småningom även ordförande i kommunfullmäktige.

En positiv upplevelse av kommunsammanslagningen

I och med kommunreformen år 1971 fick vi namnet Götene kommun. Kommunsammanslagningen skedde dock redan år 1967 där Kinnekulle, Husaby och Götene Köping anslöt sig och blev storkommunen Götene Köping.

Varken Jonas eller Marianne var politiskt aktiva under kommunsammanslagningen. Dock, som Götenebor hade båda däremot en positiv upplevelse av sammanslagningen och menar att även andra i deras omgivning delade samma åsikt.

”När jag tillträdde 1979 hade tätorterna redan gått ihop på ett bra sätt”, säger Jonas Johansson, tidigare politiker i Götene kommun.

Han menar att han inte upplevde några slitningar mellan de gamla delarna och att det var viktigt att skapa en god sammansättning med ledamöter från de olika kommundelarna.

Denna integrering menar Marianne har varit viktig för kommunens utveckling, som hon säger är beroende av att människor går samman. Utöver att skapa en god sammansättning av ledamöter lades även mycket resurser på att bygga exempelvis äldreboenden i olika delar av kommunen.

”Götene kommun har haft en fantastisk utveckling och har fortfarande. Det har alltid varit en god anda och den har betytt mycket för utvecklingen”, säger Marianne Perserius, tidigare politiker i Götene kommun.

Ett nytt sätt att arbeta politiskt

Både Marianne och Jonas menar att en stor förändring i det politiska arbetet skedde när kommunen startade projektet "Perestrojka", taget av den ryska politikern Michail Gorbatjov. Projektet fördelade arbetsuppgifter så att politiker istället skulle fokusera på övergripande målsättning. Mycket ansvar låg tidigare på politikerna genom att de likt tjänstemän verkade i direkt anslutning till verksamheten.

Förvaltning och tjänstemän var numera de som tog över arbetet med sakfrågor kopplade till den rena verksamheten. Jonas berättar att det nästan var en liten revolution när arbetssättet så tydligt ändrades.

”Det är ju faktiskt väldigt bra, därför att det har inneburit att politiker har mer tid att umgås med invånare, näringsliv och att företräda kommunen utåt”, säger Jonas Johansson, tidigare politiker i Götene kommun.

Projekt "Perestrojka" förändrade demokratin

Den personliga kontakten som blev genom projektet "Perestrojka" är någonting både Marianne och Jonas menar har varit viktig för att invånare ska känna sig delaktiga i kommunens fortsatta utveckling.

”Efter detta går frågor den formella vägen och det tycker jag är bra, mycket bättre demokratiskt, vilket var meningen med projekt Perestrojka” säger Jonas Johansson, tidigare politiker i Götene kommun.

Orolig över politisk engagemang framåt

Samtidigt som tidigare arbeten och beslut har gett positiva effekter för demokratin idag berättar Marianne Perserius att hon ändå känner sig lite orolig.

”Jag tror att det är viktigt att alla får vara aktivt delaktiga i demokratin för att bli engagerade, både de yngre och äldre. Vi behöver forum där människor kan mötas ansikte mot ansikte och diskutera viktiga ämnen. Jag vill att personer ska tycka att politik är kul, för det är det faktiskt! ” säger Marianne Perserius, tidigare politiker i Götene kommun.

Demokratin är någonting vi hela tiden måste kämpa för att upprätthålla, vilket kan vara svårt i dagens samhälle när mycket sker över internet. På internet är det enkelt att sprida hat, vilket också kan resultera i att färre vågar uttrycka sin åsikt. Det är viktigt att alltid ge människor rum att få prata och disskutera för att hålla det politiska engagemanget vid liv.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!