Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Göteneborna nöjdare med kommunen än tidigare

Publicerad: klockan

Ett par, en man och en kvinna, sitter på en filt och tittar ut över en sjö.

Klicka på bilden för att förstora.

Drygt 550 personer tyckte till om kommunen i årets medborgarundersökning. Resultatet visar att kommuninvånarna i Götene kommun är mer nöjda med kommunen jämfört med tidigare års mätningar.

Under våren skickades en medborgarundersökning ut till ett slumpmässigt urval av medborgarna i Götene kommun. Sammanlagt svarade 551 personer i åldern 18 till 84 år och tyckte till om hur Götene kommun är som en plats att leva och bo på, om de kommunala verksamheterna och om sitt inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Resultatet visar att Göteneborna är mer nöjda med kommunen nu jämfört med mätningarna 2014 och 2012.

Nöjda med Götene som plats att leva och bo på

Göteneborna är mycket nöjda med Götene kommun som en plats att leva och bo på vad gäller tillgången till parker, grönområden och natur. Även möjligheten att utöva fritidsintressen såsom sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv får bra betyg liksom möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd. Minst nöjda är kommuninvånarna med möjligheter att använda kollektivtrafik och med nöjesutbudet.

Ökad nöjdhet med de kommunala verksamheterna

Resultatet för de kommunala verksamheterna är påtagligt bättre än både mätningen 2014 och 2012. Vi får också totalt sett bättre betyg än genomsnittet av de 133 kommuner som i år ingår i Statistiska Centralbyråns rapport.

Högst betyg får vatten och avlopp där våra kommuninvånare är mycket nöjda med dricksvattnet och kommunens vattenförsörjning. Även biblioteket, förskolan, räddningstjänsten, sophämtning samt tillgången till återvinningscentraler får höga betyg. Vår äldreomsorg får högre betyg än äldreomsorgen i övriga medverkande kommuner. Snöröjningen av gator och vägar får högre betyg än i föregående mätningar och ligger nu över nivån för ”godkänt”.

Ökat förtroende för politikerna men mer inflytande och påverkan på kommunen önskas

Vad gäller medborgarens inflytande på kommunen har även de betygen förbättrats sedan föregående mätningar. Kommuninvånarna är nöjda med tillgången till information om kommunen och om våra verksamheter samt med kommunens hemsida. Även möjligheten att komma i kontakt med våra förtroendevalda politiker får bra betyg och förtroende för att politikerna arbetar för kommunens bästa har ökat. Däremot önskas större inflytande på politiska beslut och större möjligheter att kunna påverka de kommunala verksamheterna.

Kvinnorna mer nöjda än männen

Kvinnorna i Götene kommun är mer nöjda och ger inom nästan samtliga områden högre betyg än männen. De som har bott i kommunen i tre till fem år är mer nöjda än de som bott här länge och än de som precis har flyttat hit.

En tydlig tendens är också att de som har nyare erfarenheter av de kommunala verksamheterna oftare är mer nöjda än de som har inga eller äldre erfarenheter av verksamheterna. Exempelvis är de som har barn i förskolan mer nöjda med förskoleverksamheten än genomsnittet av de som har svarat på undersökningen. Även de som regelbundet åker kollektivtrafik är mer nöjda med de allmänna kommunikationerna än de som aldrig eller sällan reser kollektivt.  

Hur använder vi resultatet av medborgarundersökningen?

Varmt tack till alla er som svarade på undersökningen och gav oss era värdefulla synpunkter. Det är givetvis glädjande att resultatet visar en positiv utveckling jämfört med föregående mätningar, men arbetet behöver gå vidare inom alla områden för att nå en ökad nöjdhet hos våra medborgare. Vi kommer nu att mer ingående analysera rapporten och resultatet kommer sedan att finnas med i arbetet med kommande års verksamhetsplanering.

Vill du veta mer?

Det fullständiga resultatet från årets medborgarundersökning i Götene kommun finns att läsa här.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:

Karl-Arne Hennersten, kommunutvecklare
Telefon: 0511-38 61 00
E-post: karl-arne.hennersten@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!