Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Goda resultat när kommunen utvärderades av SKR

Götene kommuns sätt att arbeta har utvärderats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Resultatet blev bättre än förväntat och på totalen ligger Götene kommun på en högre poäng än genomsnittet av kommuner som har blivit utvärderade. Bland annat får vi goda betyg inom området ”brukarfokus, tillgänglighet och bemötande”. Utvärderingen kommer bli underlag för utveckling och ytterligare förbättring inom verksamheterna.

Bild på resultatrapporten av utvärderingen Kommunkompassen.Förstora bilden

Resultatrapporten av utvärderingen Kommunkompassen.

Götene kommuns sätt att arbeta har utvärderats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Resultatet blev bättre än förväntat och på totalen ligger Götene kommun på en högre poäng än genomsnittet av kommuner som har blivit utvärderade. Bland annat får vi goda betyg inom området ”brukarfokus, tillgänglighet och bemötande”. Utvärderingen kommer bli underlag för utveckling och ytterligare förbättring inom verksamheterna.

Under hösten utvärderades Götene kommuns sätt att leda organisationen och skapa förutsättningar för effektiva och kvalitativa tjänster. Den så kallade Kommunkompassen genomfördes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de tittade på följande områden:

 • Offentlighet och demokrati
 • Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande
 • Politisk styrning och kontroll
 • Ledarskap, ansvar och delegation
 • Resultat och effektivitet
 • Kommunen som arbetsgivare
 • Ständiga förbättringar
 • Kommunen som samhällsbyggare

Syftet med att genomföra utvärderingen är att få insikt i våra styrkor och förbättringsområden för att veta vad vi ska behålla och jobba vidare med och vad vi måste förbättra för att bli en verksamhet i toppklass för våra medborgare.

Ett bättre resultat än väntat

Götene kommun fick totalt 501 poäng av 800 möjliga. Det är bättre än genomsnittet av alla de kommuner som har genomfört Kommunkompassen. Götene ligger på ett högre resultat än medel inom de allra flesta områden. Det är ett bättre resultat än vad kommunledningen hade räknat med.

─ Det är skönt att få ett kvitto på att vi tillsammans driver kommunen åt rätt håll. Nu ska vi njuta av ett gott resultat av kommunkompassen, innan vi fortsätter vårt gemensamma arbete med att utveckla Götene kommun, säger kommundirektör Jerker Andersson Liljestrand.

Våra allra bästa resultat får vi inom områdena:

 • Kommunen som samhällsbyggare
 • Politisk styrning och kontroll

Här sticker delområden som samverkan med kulturlivet och tydlig delegation och ansvarsfördelning mellan politisk nivå och tjänstepersonsnivå ut med mycket höga poäng. Ytterligare ett område där vi får goda resultat är:

 • Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande

─ Det visar att vi har en god verksamhet för våra kommuninvånare. Det är tack vare våra duktiga medarbetare och det fina arbete de utför för våra kommuninvånare varje dag. Vi har också ett bra värdegrundsarbete, där medborgaren alltid är i fokus. Det är något vi har jobbat med i många år och det är extra roligt att det lyser igenom i Kommunkompassens resultat, säger Jerker Andersson Liljestrand.

Området där vi presterar sämst och ligger en bit under medel är:

 • Ständiga förbättringar

Hur ska resultatet användas?

Exakt hur vi ska arbeta vidare med resultaten är ännu inte bestämt. Men klart är att vi absolut ska ta tillvara på resultaten, både de goda och de mindre bra och använda oss av dem för att utveckla och förbättra verksamheterna ytterligare.

Hur genomfördes utvärderingen?

Utvärderingen genomfördes i december 2019. Utvärderingsteamet från SKR studerade styrdokument, granskade kommunens externa hemsida samt intranät och genomförde ett 30-tal intervjuer med politiker, tjänstepersoner och fackliga representanter.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!