Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Gemensamt grafiskt utseende när kommunerna i Västra Skaraborg samarbetar

Samarbetet mellan kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara blir alltmer omfattande. Nu har ett gemensamt grafiskt utseende tagits fram för gemensamt informationsmaterial för att förtydliga samarbetena för kommuninvånarna i de sex kommunerna.

Förstora bilden

Samarbetet mellan kommunerna inom Västra Skaraborg (V6) blir alltmer omfattande. Ibland handlar det om verksamheter i två eller tre kommuner som går ihop, ibland är det samarbeten mellan alla sex kommunerna. Hela tiden utreds om nya verksamhetsområden kan vara aktuella att samarbeta inom V6; dels för att öka kvaliteten på tjänsterna för kommuninvånarna, dels för att samarbeta om personella resurser och kompetens, men också för att alls ha möjlighet att erbjuda kommuninvånarna vissa tjänster.

Frågan hur det kommungemensamma informationsmaterialet ska se ut i dessa olika konstellationer har blivit alltmer aktuell. Därför har det nu tagits fram en grafisk profil för samtliga kommunsamarbeten inom V6.

Kommunernas respektive grafiska utseende kommer att fortsätta användas i de allra flesta fall. Det nya V6-utseendet ska endast användas för informationsmaterial som gäller verksamhetsområden där det finns ett samarbete mellan kommunerna. Exempel på sådana verksamhetsområden är energi- och klimatrådgivning, överförmynderi, miljö- och hälsa, upphandling och bibliotek.

Fram tills nu har antingen en av kommunernas grafiska utseende använts eller så har nya utseenden med kommunernas logotyper skapats efterhand nya samarbeten har uppkommit.

Vi vill genom ett gemensamt grafiskt utseende förtydliga att kommunerna samarbetar och skapa en enhetlighet och igenkänning för samarbeten där den egna hemkommunen ingår", säger Edith Rudström, kommunikationsstrateg i Skara kommun.

Inga loggor, bara text

Grundtanken med profilen är att den ska vara enkel och flexibel att använda oavsett om det är ett samarbete mellan två, tre, fyra, fem eller alla sex kommuner.

Därför kommer inga logotyper att användas, utan istället har vi valt en tydlig textbaserad avsändare som är enkel att lägga till eller ta bort kommunnamn ifrån - Ett samarbete mellan kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara", säger Charlotta Lövgren, kommunikationsstrateg i Götene kommun.

En orange huvudfärg, som skiljer sig från respektive kommuns grafiska utseende, har också valts för att tydligt visa att detta är ett samarbete och inte en enskild kommun som äger verksamheten.

När kommer V6-utseendet användas?

Den V6-gemensamma grafiska profilen ska användas när:

  • Informationen inte är kommunspecifik utan gemensam för två eller fler kommuner.
  • Vi tydligt vill visa att den kommunala verksamheten ingår i samverkan med andra kommuner.

När kommer respektive kommuns grafiska utseende användas?

Respektive kommuns grafiska profil ska användas när:

  • Informationen är kommunspecifik, alltså endast rör en kommun
  • Vi tydligt vill visa att det är en specifik kommun som är avsändare

Så här kommer informations­materialet från V6 se ut

Här är några exempel på hur olika informationsmaterial från våra samverkande verksamheter kommer att se ut:

Ett brev, en rapport, fyra powerpointbilder samt en mall för  e-postsignatur i den nya V6-profilen.Förstora bilden

Så här kommer informationsmaterial från samverkande verksamheter i kommunerna i Västra Skaraborg (V6) se ut.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!