Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förtydliganden kring uppgifter om Medeltidens värld i Uppdrag granskning 16 april

Publicerad: klockan

SVT:s Uppdrag granskning har följt upp det reportage som gjordes om Medeltidens värld hösten 2012. Uppföljningsreportaget som visades i kväll har fokuserat på vad som har hänt sedan de besökte Medeltidens värld förra gången. Den information som presenterades i reportaget är i huvudsak korrekt, men vi skulle vilja förtydliga några delar som inte framkommer tillräckligt tydligt i programmet.

Styrelsen i det kommunägda bolaget Medeltidens värld AB har sedan en tid arbetat för att sälja anläggningen. Trots att det har funnits flera intressenter har en försäljning inte lyckats. Därför beslutade kommunfullmäktige i juni 2013 att avveckla anläggningen och att det skulle göras på det mest ekonomiska sättet för att minska de framtida kostnaderna för kommunen och bolaget.

För att kunna genomföra avvecklingen gjordes ett aktieägartillskott med hjälp av en engångsintäkt som tidigare inte hade budgeterats. Detta innebar att kommunens drift och verksamhet inte påverkades. Medeltidens världs styrelse bedömde även att samtliga avtalsförhållanden mellan de olika inblandade parterna var tvungna att lösas upp för att kunna fullfölja avvecklingen. Bolaget var bland annat bunden av ett hyresavtal gällande borgen i ytterligare 16 år och valde att inleda förhandlingar med parterna. Resultatet av förhandlingarna blev att Medeltidens värld AB löste hyresavtalet och borgen övergick till bolaget till en kostnad som var lägre än om hyresavtalet hade fullföljts i de kvarvarande 16 åren. Det är alltså värdet av hyresavtalet som har varit utgångspunkt i förhandlingarna.

Både kommunen och Medeltidens värld AB har varit medvetna om att en avveckling innebär kostnader. Till stor del är det kostnader som ändå skulle ha uppstått vid fortsatt drift, som i och med avvecklingen nu enbart har tidigarelagts. Det är kostnader som har hanterats med en engångsintäkt och som därmed varken har påverkat kommunens driftbudget eller verksamhet. Det var därför viktigt att genomföra avvecklingen nu medan dessa medel fanns till hands och inte skjuta kostnaden på framtiden. Alternativet att vänta med avvecklingen hade inneburit årliga avsättningar av medel i den kommunala driftbudgeten, vilket hade påverkat kommunens verksamhet.  

Åsa Karlsson
Kommunalråd och ordförande i Medeltidens värld AB
Telefon: 0511-38 60 10
E-post: asa.karlsson@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!