Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Fortsatt satsning på Medeltidens Värld

Publicerad: klockan

"Arn får sällskap av barn". En fortsatt satsning på anläggningen Medeltidens värld för att uppnå den potential som tidigare bedömningar gjort gällande. Dessa bedömningar bekräftas och förstärks genom den konsultrapport som gjorts under hösten.
Anläggningens affärsidé förskjuts från det tidigare alltför historiska perspektivet till att vara en anläggning för upplevelser för barn och ungdomar i medeltidsmiljö. Kravet på affärsmässighet från bolagets sida skärps. Satsningen innebär ytterligare 8 miljoner kronor för att utveckla anläggningen.

Det är alltså en kraftfull satsning som skall ge anläggningen flera aktiviteter, men framför allt en marknadsföringsinsats med 4 miljoner som grundplåt. För denna satsning avsätts 4 miljoner kronor ur 2009 års resultat förutom de 4 miljoner kronor som redan beslutats i budget för år 2010.

Entréhuset byggs om, delvis orsakat av branden på sensommaren, och ytterligare kompletterande investeringar görs för att komplettera anläggningen. För detta ökas Medeltidens Värld AB:s låneram med 7,5 miljoner kronor.

Målsättningen är även fortsättningsvis att anläggningen skall säljas så fort detta är möjligt. Kommunstyrelsen får uppdraget att leda detta arbete.

Argument för beslutet


Beslutet är ett viktigt steg för att uppfylla visionen:
Medeltidens värld skall vara den viktigaste upplevelseanläggningen i Götene kommun. Anläggningen skall vara en sammanhållande kraft för att visa upp det rika utbud av upplevelser som finns inom Götene kommun. Anläggningen skall vara affärsdrivande och ge ytterligare arbetstillfällen inom den för framtiden allt viktigare tjänstesektorn.

Götene kommun:

  • Behöver en utveckling inom tjänstesektorn. Detta ger fler arbetstillfällen och skapar attraktivitet som ger flera innevånare.
  • Är kommunen som vågar tänka annorlunda. Ger tillväxt, fler innevånare, stolthet hos innevånarna, bryter trenden av åldrande befolkning.
  • Är den barnvänliga kommunen. Bra barnomsorg och skola, men också mer spännande aktiviteter för barnen.
  • Är den föreningsdrivna kommunen. Medeltidens värld är en plattform för initiativ inom föreningslivet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!