Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förkortad kungörelse till kommunfullmäktige 28 oktober 2013

Publicerad: 24 oktober 2013

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Måndag den 28 oktober klockan 18.00.

Förkortad kunngörelse:

I enlighet med kommunallagen (1991:900),  5 kap. 11 §, kungöres följande ärenden för beslut  vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013:

  • Köp av värmeverket (dnr 13/KS618)
  • Ägarförhållande Medeltidens värld AB (dnr 13/KS617)

Kommunstyrelsens beredning av ärendena kommer att ske vid extra sammanträde den 28 oktober.

Beslutsförslag kommer att läggas på bordet vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Välkommen att lyssna till debatten.

Nästa möte med kommunfullmäktige hålls måndag 25 november 2013 klockan 18.00 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!