Gammal nyhet

Den här nyheten publicerades 24 oktober 2013 och är kanske inte aktuell längre.

Förkortad kungörelse till kommunfullmäktige 28 oktober 2013

Publicerad: 24 oktober 2013

Götene kommunfullmäktige sammanträder i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Måndag den 28 oktober klockan 18.00.

Förkortad kunngörelse:

I enlighet med kommunallagen (1991:900),  5 kap. 11 §, kungöres följande ärenden för beslut  vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2013:

  • Köp av värmeverket (dnr 13/KS618)
  • Ägarförhållande Medeltidens värld AB (dnr 13/KS617)

Kommunstyrelsens beredning av ärendena kommer att ske vid extra sammanträde den 28 oktober.

Beslutsförslag kommer att läggas på bordet vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Kinnekulle, 102,6 Megahertz.

Välkommen att lyssna till debatten.

Nästa möte med kommunfullmäktige hålls måndag 25 november 2013 klockan 18.00 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene.

Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 24 oktober 2013