Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Förberedelser för kommande snösmältning

12 mars 2010
Alla fastighetsägare ansvarar för att förebygga och åtgärda stora vattensamlingar och eventuell översvämning på sin fastighet.

Vad gör kommunen?

Kommunen arbetar med att förebygga stora vattensamlingar och översvämning på kommunala gator och fastigheter.  Kommunen har en beredskap inför eventuella problem med översvämningar eller störningar för viktiga samhällsfunktioner i samband med snösmältningen.

Tekniska kontoret ser till att alla dagvattenbrunnar är öppna. De prioriterar brunnar i områden med störst risk för översvämning.

Här finns kartor över var dagvattenbrunnarna är belägna:
Götene Pdf, 363.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Hällekis Pdf, 139.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Källby Pdf, 198.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Lundbrunn Pdf, 120.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du som fastighetsägare göra?

Det här kan du tänka på för att förbereda dig inför snösmältningen.

  • Hacka bort is från dagvattenbrunnar så att avrinning kan ske.
  • Kontrollera så att inte skräp blockerar dagvattenbrunnarna.
  • Försök skotta rent runt hus så att inte stora snömängder som börjar smälta leder till att vatten trycks in i huset.
  • Ha tillsyn och åtgärda upplagda båtar, bryggor och trädvegetation vid vattendrag.
  • Förvara inget dyrbart lösöre på golvet eller direkt mot vägg i källare då risken finns att det skadas om vatten tränger in i fastigheten.
  • Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan översvämningen kommer, träna på att hantera dem i förväg.
  • Se över villkoren i din försäkring
  • Om det skulle bli höga vattenflöden med risk för översvämning så behöver invallning av fastigheten ske.

 
Läs mer om goda råd och risker vid höga vattenflöden.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!