Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

En första avstämning med konsult angående badhuset är genomförd

I måndags samlades badhusberedningen i Götene kommun för en avstämning i processen med att ta fram tre olika förslag till beslut i badhusfrågan.

Vatten i en pool.Förstora bilden

Uppdraget är att utreda frågan kring framtiden för Götene kommuns badverksamhet. De förslag som ska utredas är:

  • Renovering av nuvarande badhus
  • Nybyggnation badhus med samma funktioner som dagens badhus
  • Konceptbadhus

Varje förslag kommer att innehålla:

  • Investeringskalkyl
  • Kalkyl över framtida drift
  • Tidsplan för genomförande

Till förslagen förväntas även förslagsritning och skisser med funktioner för att kunna ge en helhetsbild av omfattning och konsekvenser.

Konsultfirman WeGroup presenterade hur de har arbetat fram tills nu och stämde av med badhusberedningen kring politikens förväntningar i uppdraget.

Slutrapport i mars 2022

Redovisning av samtliga förslag ska göras i en slutrapport i mars 2022.

Föreningar bjuds in

Under början av 2022 kommer berörda föreningar att bjudas in till informationsmöte med konsultfirman och kommunens tjänstepersoner.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!