Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Delaktighet och påverkan i Götene kommun

Publicerad: 18 augusti 2010
Du kan vara med och påverka vad som händer i Götene kommun. Möjligheter finns via hemsidan, medborgarförslag, minimässor med mera.

Via kommunens hemsida kan du:

  • skicka in synpunkter och förslag
  • svara på månadens fråga
  • skicka in felanmälningar på kommuns gator och parker
  • kontakta politiska partier
  • skicka e-post till ledande politiker i styrelser, nämnder och beredningar

Andra sätt att påverka

Medborgarförslag  

Medborgarförslag behandlas av kommunfullmäktige. Skriv ner ditt förslag på papper, underteckna med ditt namn ock skriv adress. Du ska vara folkbokförd i Götene kommun och förslaget ska bara ta upp ett ämne. Skicka eller lämna in förslaget till kommun, det ska vara märkt med "Medborgarförslag". Innan kommunfullmäktige tar upp förslaget kommer det att följa den ordinarie arbetsgång som gäller för andra frågor och förslag. När förslaget tas upp i kommunfullmäktige har du rätt att yttra dig och tala för ditt förslag.

Medborgarpanelen

Medborgarpanelen är ett forum där man träffas tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande för att diskutera olika frågor. Du kan anmäla ditt intresse för att vara med i medborgarpanelen.

Minimässor

Kommunens politiker och tjänstemän bjuder in till informationskvällar för dialog om aktuella verksamheter och frågor. Minimässorna annonseras vid varje tillfälle.

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökningar görs för att ta reda på olika verksamheters kvalitet.

Om du har frågor om delaktighet och påverkan, kontakta medborgarkontoret:
Välkommen att besöka oss i Centrumhuset, Torggatan 4.
Ring eller skicka e-post.
Telefon: 0511-38 60 01
E-post: gotene.kommun@gotene.se

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!