Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Budget för 2013 är beslutad av kommunfullmäktige

Publicerad: 10 december 2012
De resurser Götene kommun har att fördela år 2013 är drygt 620 miljoner kronor i intäkter från skatter, fastighetsavgift och utjämningssystem. Dessa ska räcka till all verksamhet som ska bedrivas av kommunen under ett år samt ge ett positivt resultat.
Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten.
För 2013 budgeterar Götene kommun ett resultat på 3,0 miljoner kronor. Det motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 

Varför besparingar?


Intäkterna från skatter, fastighetsavgift samt utjämningssystem är 2,6 procent högre i budget 2013 än föregående års budget. Kostnaderna förväntas dessvärre öka med 3,4 procent, vilket innebär att vid samma planerade verksamhet 2013 som 2012 uppstår ett sparkrav på grund av att kostnaderna ökar, i form av inflation och löneökning, mer än intäkterna.

Inledningsvis i budgetarbetet görs en bedömning av volymer för kommande år. Dessa bedömningar baserar sig dels på utfall och prognos för innevarande och kommande år, dels på förändringar i befolkningsantal. Volymförändringarna inför 2013 är beräknade till 12,6 miljoner för skola, vård och omsorg.

Budgetbeslutet innebär besparingar på knappt 9 miljoner inom kommunens verksamheter.

Medeltidens värld


År 2013 minskas budgeten för Medeltidens Värld AB från 4,0 miljoner till 2,5 miljoner, vilket motsvarar den bedömda kostnaden.

Ladda ner filen Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015 (nytt fönster) Pdf, 563.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson
Maria Törnblad
Ekonom
E-post: maria.tornblad@gotene.se
Telefon: 0511-38 64 11

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!