Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

Avtackning för förtroendevalda

Publicerad: klockan

Klicka på bilden för att förstora.Förstora bilden

Avtackade politiker, från vänster: Arnold Cedvig, Margareta Palmqvist, Timo Niskanen, Ulla Andrén, Tomas Hedström, Kerstin Wiklund, Carina Wändahl och Gunilla Sundbäck. Klicka på bilden för att förstora.

Under onsdagskvällen bjöds aktiva ledamöterna i kommunfullmäktige och avgående förtroendevalda till sessionssalen för en festlig avtackning. De förtroendevalda som avgår och varit ledamot i minst en mandat period tackades för sitt politiska arbete i Götene kommun. Under kvällen bjöds det på mat och de tolv som avtackades fick höra sin historik som förtroendevald.

De tolv politiker som avtackades av Håkan Ernklev, kommunfullmäktiges ordförande och Åke Fransson, kommunfullmäktiges vice ordförande var Arnold Cedving, Carina Wändahl, Gunilla Sundbäck, Göran Gustafsson, Kerstin Wiklund, Kjell-Åke Hansson, Margareta Palmqvist, Svante Lindqvist, Timo Niskanen, Tomas Hedström, Ulf Svensson och Ulla Andren.

Arnold Cedving (KD)

Arnold Cedving har ett långt politiskt liv bakom sig med olika uppdrag under 6 mandatperioder. Han har varit antingen ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige under någon tid alla mandatperioder sedan 1991. Arnold var ledamot i kommunstyrelsen mellan 1992 och 2002 och även mellan 2007 och 2010 samt från 2013 fram till oktober 2018. Däremellan har han haft uppdrag som ersättare i samma instans. Mellan 2003 och 2010 var han ordförande i AB Götenebostäder och därefter vice ordförande i bolaget fram till i höstas. Arnold var ledamot i valberedningen från 1991 till och med 2014. Han har haft uppdrag i flera instanser med intresse för vattenfrågor, exempelvis som ombud i Lidan-Nossan vattenvårdsförbund (1999-2010) och som ledamot i Vänerns vattenråd (2011-2018)

Förutom sina uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, AB Götenebostäder och kring vattenfrågor har han även haft flera andra uppdrag som förtroendevald, till exempel som:

 • ledamot och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
 • ledamot och ersättare i Folkhälsorådet
 • ledamot i Kommunenergi i Götene AB
 • ledamot och ersättare i Götene Industrier
 • ledamot och ersättare i Medeltidens Värld AB
 • ersättare i samhällsbyggnadsberedningen

Carina Wändahl (L)

Carina Wändahl har varit ledamot barn- och ungdomsnämnden under mandatperioden 2003 till och med 2006 och därefter i barn- och ungdomsberedningen mellan 2007 och 2010. Mandatperioden innan hade hon förtroendeuppdrag som ersättare i barn och ungdomsnämnden, mellan 1999 och 2002. Hon var också vald som ledamot i kommunala handikapprådet mellan 1999 och 2006, det vill säga två hela mandatperioder. Carina har även varit ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden från 2006 till och med 2010.

Två andra förtroendeuppdrag som hon haft har varit som huvudman för Skaraborgs läns Sparbank mellan 2008 och 2011. Även denna mandatperiod har hon uppdrag som huvudman för Sparbanksstiftelsen Skaraborg, vilket kommer att avslutas vid årsskiftet.

Gunilla Sundbeck (GF)

Gunilla Sundbeck har varit ledamot i kommunfullmäktige under hela den föregående mandatperioden, från oktober 2010 till och med oktober 2014. Hon var även ledamot i Vuxenberedningen och i Folkhälsorådet under samma mandatperiod. Under den nuvarande mandatperioden så har hon sedan 2015 och fram till september 2018 varit ledamot i kommunfullmäktige och i socialnämnden. Hon har även haft uppdrag som nämndeman under samma tid.

Förutom dessa uppdrag har Gunilla även varit ersättare i individnämnden från 2011 till och med 2014 samt ersättare i socialnämndens arbetsutskott från 2015 fram till september i år.

Ett uppdrag har hon som fortfarande pågår fram till april 2019 och det är som ersättare i styrelsen för Götenebostäder.

Göran Gustafsson (S) (inte närvarande)

Göran Gustafsson har nu avslutat sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och nämnden för service och teknik, där han suttit den senaste mandatperioden. Under denna mandatperiod har han också varit ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och ersättare i kommunfullmäktige. Tidigare har han även varit ersättare i samhällsbyggnadsberedningen och Skara-Götene räddningsnämnd under mandatperioden 2011-2014.

Kerstin Wiklund (MP)

Kerstin avslutar nu sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden där hon suttit under den gångna mandatperioden. Hon började sin karriär som förtroendevald i Götene kommun som ledamot i demokratigruppen 1989-1994. Hon var sedan ledamot i socialnämnden under 3 mandatperioder; 1995-2006. I kommunfullmäktige var hon ledamot 1999-2002, 2003-2006 och 2008-2011. Åren 1999-2002 samt 2008 var du ledamot i kommunstyrelsen. Du har även varit ledamot i demokratiutskottet 1999-2006 och valberedningen 2006-2010.

Genom åren har hon även varit ersättare i: demokratigruppen, socialnämnden, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, brottsförebyggande rådet, demokratiberedningen, folkhälsorådet och vuxenberedningen.

Kjell-Åke Hansson (S) (Inte närvarande)

Kjell-Åke har varit förtroendevald ledamot i Götene kommun sedan 1992 då han valdes in i barn- och ungdomsnämnden, där han var ledamot ända fram till 2006. Mellan 1995- 2006 var han även ledamot i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott. I kommunfullmäktige har han varit ledamot under 5 mandatperioder; 1994-2010, och han var även 1:e vice ordförande under mandatperioden 2007-2010. Mandatperioden 2011-2015 var Kjell-Åke vice ordförande i Götene Vatten & Värme. Under den senaste mandatperioden har han varit ersättare i kommunfullmäktige sedan 2011.

Förutom hans uppdrag i barn- och ungdomsnämnden, kommunfullmäktige och Götene Vatten & Värme har han även haft diverse andra uppdrag som förtroendevald;

 • ledamot och ersättare i Destination Läckö-Kinnekulle AB (2008-2014)
 • företrädare för Götene företagskooperativ ekonomisk förening (2015-2017)
 • kontaktperson och ersättande kontaktperson för Götene Jaktsvårdsdistrikt (1999-2010)
 • ledamot i Skaraborgs kommunalförbund (2007-2010)
 • ersättare i Värnerting (2007-2010)
 • ersättande ombud i West Sweden (2007-2010)

Margareta Palmqvist (L)

Margareta Palmqvist har varit förtroendevald i Götene kommun i olika perioder sedan 1977, både kortare och längre tid. Hennes längre uppdrag som ledamot har varit i vuxenberedningen mellan december 2008 och november 2012 samt i barn- och ungdomsberedningen mellan 2012 och 2014. Hon har även varit ledamot i Folkhälsorådet samt i rådet för trygghet och folkhälsa (2009-2011).

Hon började som ersättare i fritidsnämnden mellan 1977 och 1982 och var därefter ersättare i kulturnämnden 1983-1985. Mellan 1986 och 1991 var hon ersättare i kommunfullmäktige, vilket hon även var mellan 2006 och 2014. Margareta var invald som ersättare i socialnämnden mellan 1992 och 1994. Hon har även haft förtroendeuppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (1997-1998) och miljö- och bygglovnämnden mellan 2007 och 2014.

Hon avtackades för tidigare uppdrag och hon fortsätter som begravningsombud under nästa mandatperiod.

Svante Lindquist (MP) (inte närvarande)

Svante Lindquist avslutar nu i vår hans förtroendeuppdrag som ledamot i styrelsen för Götene Vatten & Värme AB. Detta uppdrag har han haft under två mandatperioder, sedan år 2011.

Svante har även haft uppdrag i kommunfullmäktige, som ledamot mellan 1994 och 1998 samt som ersättare i flera perioder, 2000-2006, 2009-2010 samt mellan 2016 och 2018.

I miljö- och byggnämnden var han vald som ledamot mellan 1999 och 2001 och fortsatte sedan som ersättare i byggnadsnämnden 2001-2002 samt som ledamot i samma nämnd mellan 2003 och 2006.

Timo Niskanen (S)

Timo Niskanen har varit ledamot i samhällsbyggnadsberedningen under hela den föregående mandatperioden, från 2011 till och med 2014. Han har även ett pågående politiska uppdrag fram till årsskiftet. Timo började 2015 som ersättare i Skara-Götene räddningsnämnd och fortsatte som ersättare i nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg när det politiska samarbetet utökades.

Tomas Hedström (C)

Tomas Hedström har varit ledamot i miljö- och bygglovsnämnden under hela den pågående mandatperioden, från 2015 och fram till årsskiftet som kommer. Han hade även ett politiskt uppdrag under förra mandatperioden, då han från september 2012 till och med december 2014 var vice ordförande i miljö- och bygglovnämnden.

Ulf Svensson (GF) (inte närvarande)

Ulf Svensson har varit aktiv i miljö- och bygglovnämnden under många år. Under de två senaste mandatperioderna har han varit ordförande i nämnden, delvis mellan 2011 och 2018. Dessförinnan hade han mellan 1995 och 2000 uppdrag som ledamot och ersättare i samma nämnd, under olika perioder.

Ulf har även varit ledamot i kommunfullmäktige under tre hela mandatperioder, 1994-1998 samt 2010-2018.

Han var förtroendevald ersättare i styrelsen för AB Götenebostäder mellan 1995 och 2000 samt i barn och ungdomsnämnden (1997-1998). Ytterligare ett uppdrag som han nu avslutar är som ersättare i valnämnden, vilket han varit sedan 2011.

Ulla Andren

Ulla Andren avslutar nu sitt uppdrag som ledamot i AB Götenebostäder i april nästa år, där hon varit ledamot under den senaste mandatperioden. Även hennes uppdrag som nämndeman sträcker sig fram till 2019.

Ullas karriär som förtroendevald i Götene kommun började hon som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-2006. Därefter har hon varit ersättare i vuxenberedningen under två mandatperioder; 2007-2010 och 2011-2014. Mandatperioden 2011-2014 var hon ersättare i kommunfullmäktige och under 2011-2015 var hon även nämndeman. I drygt två år var Ulla också ersättare i kommunstyrelsen, 2012-2014.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!