Avsiktsförklaring skriven med Tana River County i Kenya

Publicerad: 08 augusti 2018 klockan 17.40

Underskrift av avsiktsförklaringen mellan Götene kommun och Tana River County. Klicka på bilden för att förstora.

Underskrift av avsiktsförklaringen mellan Götene kommun och Tana River County. Klicka på bilden för att förstora.

I dag, 8 augusti, har Götene kommun skrivit en avtalsförklaring med Tana River County i Kenya. Man har därmed ambitionen att hitta framtida samarbeten mellan parterna. Tänkbara samarbetsområden som nämns är bland annat turism, stadsplanering, jämställdhetsarbete och demokratiutveckling.

Avtalet skrevs under av Tana River Countys guvernör Dhadho Gaddae Godhana och för Götene kommuns del skrevs det under av Kommunstyrelsens ordförande Åsa Karlsson och Kommunfullmäktiges ordförande Åke Fransson.

Avsiktsförklaringen mellan Götene kommun och Tana River County. Klicka på bilden för att förstora.

Avsiktsförklaringen mellan Götene kommun och Tana River County. Klicka på bilden för att förstora.

Sidansvarig: Jonna Sanfridsson, senast ändrad 08 augusti 2018