Lyssna

Gammal nyhet
Den här nyheten publicerades och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad klockan .

1000 personer har utbildats i " Den företagsamma förvaltningen"

Publicerad: 18 maj 2010
All personal i Götene kommun och kommunens bolag har fått utbildning i den företagsamma förvaltningen den 7 och 8 april. Målet med utbildningen är att kunden ska uppleva att vi som kommunanställda har en företagsfrämjande attityd.
Kommundirektör Rogher Selmosson, näringslivschef Gert Rahm, sektorschef Marianne Olsson och yrkeslivspedagog Mikael Lundgren har haft ansvaret för utbildningen.
 
Det har varit 19 utbildningspass på 1 timma där personal har fått lyssna till fyra olika infallsvinklar:
  • Götenes företagsamma historia
  • För dig - Det goda värdskapet
  • Företagens betydelse för kommunen
  • Företagsamt tänkande
 
Under hösten fortsätter utbildningen med del 2 som sker under respektive chefs ledning på varje enhet.

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!