Lyssna

Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024

I programmet kan du läsa omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med denna trafik. Du hittar programmet här. Pdf, 405 kB.

Antaget av kommunstyrelsen 2021-06-02 § 130.

Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalandsregionen. Ansvaret för kollektivtrafiken fördes över från kommunerna till VGR vid årsskiftet 2011/2012. Kommunerna har däremot inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR, utan är var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst samt ansvariga för den myndighetsutövning som utförs

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!