Lyssna

Torghandelstaxa

1  Fasta torgplatser 400 kr/breddmeter/år

Tillfälliga torgplatser

Marknadsdagar 75 kr/breddmeter

Övriga dagar

max 4 breddmeter 50 kr/breddmeter/dag

2  Kostnadsfria torgplatser:

a  högst en breddmeter

b  julgransförsäljning

Fr o m 1991 fastställes att upplåtna torgplatser på Stora torget i Götene ej gäller dels marknadsdagarna och dels de dagar då Lions Club i Götene har erhållit kommunens tillstånd att ordna aktiviteter för välgörande ändamål på torget.

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om indexuppräkning av avgifter enligt punkt 1 ovan.

Fastställd enligt kommunfullmäktige den 29 oktober 1990, § 109

Reviderad enligt kommunfullmäktige den 29 nov 1993, § 91

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!