Lyssna

Torghandelstaxa

Kommunen upplåter platser för torghandel i Götene.

1  

Fasta torgplatser 400 kronor per breddmeter och år.

Tillfälliga torgplatser

  • Marknadsdagar 75 kronor per breddmeter.
  • Övriga dagar max 4 breddmeter 50 kronor per breddmeter och dag.

2  Kostnadsfria torgplatser:

  • högst en breddmeter
  • julgransförsäljning

Från och med 1991 fastställes att upplåtna torgplatser på Stora torget i Götene ej gäller dels marknadsdagarna och dels de dagar då Lions Club i Götene har erhållit kommunens tillstånd att ordna aktiviteter för välgörande ändamål på torget.

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om indexuppräkning av avgifter enligt punkt 1 ovan.

Fastställd enligt kommunfullmäktige den 29 oktober 1990, § 109

Reviderad enligt kommunfullmäktige den 29 nov 1993, § 91

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!