Lyssna

Torghandel, lokala ordningsföreskrifter

Götene kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Beslutade av kommunfullmäktige den 18 dec 1995, § 111

Reviderad enligt kommunfullmäktige den 8 juni 1998, § 49

Reviderad enligt kommunfullmäktige den 25 maj 2009, § 82

Läs lokala ordningsföreskrifter för torghandel som pdf Pdf, 61.2 kB.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!