Lyssna

Sotning - Tidsintervaller

Tidsintervallerna för sotning i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner grundar sig på MSB:s föreskrift MSBFS 2014:6 med hänsyn till gällande klimatförhållande.

Panna

Med panna menas värmepanna, varmvattenpanna, varmluftspanna eller ångpanna. Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare, oavsett typ av bränste, ska sotning ske 1 gång per 3 år.

Fasta bränslen

För eldning i konventionell panna ska sotning ske 3 gånger per år.

För eldning i panna med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet, ska sotning ske 2 gånger per år. Samma gäller om pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

Eldning med träpellets eller annat bränsle som är likvärdet när det gäller sotbildning och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning. För dessa ska sotning ske 1 gång per år.

Flytande bränsle

Vid eldning i panna med tung eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning ska sotning ske 3 gånger per år.

Vid eldning i panna med lätt eldningsolja och där pannans märkeffekt överstiger 60 kW ska sotning ske 1 gång per år. Samma gäller för panna med annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning.

Vid eldning i panna med lätt eldningsolja och där pannans märkeffekt ligger under 60 kW ska sotning ske 1 gång per 2 år. Samma gäller för panna med annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning.

Köksspis, ugn och annan jämförbar förbränningsanordning

För dessa avser eldning i större omfattning.

Vid eldning med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning, ska sotning ske 6 gånger per år.

Vid eldning med lätt eldningsolja eller annat bränsle som är likvärdigt när det gäller sotbildning, ska sotning ske 1 gång per år.

Om eldning sker för enskild hushållsbehov, se regler för lokal eldstad nedan.

Lokal eldstad

Eldstad som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning ska sotas 1 gång per år.

Eldstad som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning, ska sotas 1 gång per 3 år.

Eldstad i fritidshus ska sotas 1 gång per 3 år.

Imkanal

Imkanaler i restaurang eller storkök ska sotas 3 gånger per år.

Imkanal i kök, endast för uppvärmning av mat eller motsvarande, ska sotas 1 gång per år.

Undantag

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg eller det företag som anlitats för sotning och brandskyddskontroll kan meddela undantag från sotning när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg kan i enskilda fall ändra intervallerna för sotning för att uppfylla kraven på brandsäkerhet.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!