Taxa för sotning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2018 § 24 om sotningstaxa för Götene kommun.

Sotningstaxan är beräknad utifrån att den ska ta hänsyn till lokala förhållanden. En generell inställelsetid har tagits fram för att ta hänsyn till de lokala förhållanden som finns i kommunen. För själva sotningsarbetet har genom tidsstudie för varje moment tagits fram en genomsnittlig arbetstid. Detta utgör grunden för utförande enligt i räddningstjänstlagen föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete där en avgift tas ut.

Den framtagna tidsåtgången för olika arbetsmoment enligt dokumentet sotningstaxa multipliceras med den av kommunen årligen beslutade timtaxan för sotning. Priserna finns att läsa i bilagan till dokumentet.

Timtaxan är sedan den 1 juni 2017 455 kr/tim, och minuttaxan 7,59 kr/min.

Här kan du läsa hela sotningstaxan för Götene kommun.PDF (pdf, 196.6 kB)

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF-dokument.  
Du kan ladda ner programmet Acrobat Reader gratis (nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!