Lyssna

Stadgar för samfond för äldre, Götene kommun

Samfonden har bildats av följande fonder: Gamlebofonden, hälften av Fru Anna Dahlströms i Husaby gåvofond och Klingsporska fonden.

Läs hela dokumentet Pdf, 7.4 kB, öppnas i nytt fönster.

§ 1

Samfonden har bildats av följande fonder:

  • Gamlebofonden,
  • Hälften av Fru Anna Dahlströms i Husaby gåvofond och
  • Klingsporska fonden.

För samfonden finns en donationsbok som innehåller dels en förteckning över de fonder som ingår i samfonden och de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen, samfondens stadgar.

§ 2

Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som eventuellt inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

§ 3

Disponibel avkastning skall användas till trevnad för äldre på kommunens ålderdomshem, sjukhem eller motsvarande inrättningar.

Avkastningen får inte användas för ändamål som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

§ 4

Socialnämnden beslutar om utdelning ur samfonden.

§ 5

Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen.

1992-11-27 LOC

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!