Lyssna

Riktlinjer för arrangörsstöd till kulturarrangemang

Riktlinjer för arrangörsstöd till kulturarrangemang antogs av nämnden för utbildning, kultur och fritid 2019-11-26 § 155

Arrangörsstödet avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Götene kommun.

Riktlinjer

Läs hela dokumentet om arrangörsstöd Pdf, 167.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Arrangörsstöd

Vem kan söka:

Ideella föreningar och organisationer med säte och verksamhet i Götene kommun.

Vad kan man söka för:

Offentliga kulturevenemang som genomförs i Götene kommun. Ett kulturarrangemang kan till exempel vara scenframträdande, utställningar eller föredrag. Evenemanget ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst.

Hur mycket kan man söka:

Högst 5000 kronor.

Villkor

 • Ansökan ska lämnas in minst en månad innan arrangemanget, retroaktiva stöd beviljas inte.
 • Arrangörsstödet är tänkt att täcka del av arrangemangets kostnader, stödet får inte överstiga beräknade kostnader.
 • Bidraget betalas ut i förskott till föreningen när ansökan är beviljad
 • Kostnader för lokaler gäller endast då lokaler hyrs, inte för egna lokaler.
 • Stöd beviljas inte för fasta inventarier, underhåll eller reparationer.
 • Om arrangemanget ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.
 • Arrangemanget ska marknadsföras och kommuniceras på ett sådant sätt att det tydligt framgår att man har stöd från Götene kommun.
 • Föreningar kan söka en gång per halvår.
 • Arrangörsstöd betalas ut under året till dess att avsatta medel är slut.
 • Bidrag kan sökas av ideella föreningar som uppfyller de allmänna kraven för bidrag.

Ansökan

 • Ansökningar tas emot löpande under året. Besked om beviljande av arrangörsstöd lämnas senast en månad efter inkommen ansökan, under förutsättningen att ansökan är komplett.
 • Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av arrangemanget samt en ekonomisk kalkyl över de tänkta kostnaderna och intäkterna.
 • De egna insatserna ska framgå i ansökan
 • I ansökan ska framgå vilka andra bidrag som söks för arrangemanget.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Så här söker du:

 • Ansökan görs med e-tjänst eller på blankett.

Redovisning

Senast två månader efter genomförandet lämnas en kort rapport om arrangemanget där kostnader och eventuella intäkter redovisas. Alla kostnader ska kunna styrkas via faktura eller kvitto. Om slutredovisning inte skickas in till kommunen kan det innebära att del eller hela bidraget kan komma att återkrävas.

Bedömningskriterier

 • Tillgänglighet
 • Planering och genomförande
 • Målgrupper
 • Geografisk spridning
 • Samarbeten


Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!