Lyssna

Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation

Riktlinjerna för Götene kommuns kommunikation är antagen av kommunstyrelsen 2014-04-23, KS § 125.

Syftet med kommunikationsriktlinjer är att medvetandegöra hur och varför vi kommunicerar samt utgöra ett verktyg för att förbättra vår kommunikation, såväl externt som internt.

Lagar som är aktuella för riktlinjerna och den verksamhet som riktlinjerna berör

  • Offentlighet- och sekretesslagen SFS 2009:400
  • Yttrandefrihetsgrundlagen SFS 1991:1469
  • Personuppgiftslagen SFS 1998:204
  • Förvaltningslagen SFS 1986:223
  • Upphovsrättslagen SFS 1960:729

Sammanfattning

Riktlinjerna för Götene kommuns kommunikation beskriver vad kommunikation är för något och varför vi behöver riktlinjer för vår kommunikation. Den beskriver även vad kommunikationsarbetet ska leda till och vilka vi vill, bör och ska kommunicera med. Vidare beskriver riktlinjerna vilka lagar som styr hur vi får och bör kommunicera samt anger hur vi ska kommunicera. Riktlinjerna redogör även för vem som ansvarar för kommunikationen samt vilka kommunikationskanaler vi ska använda. Även hur våra kommunikationsaktiviteter kan utvärderas ingår i riktlinjerna.

Riktlinjerna

Riktlinjer för Götene kommuns kommunikation (nytt fönster) Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor besvaras av:

Charlotta Lövgren
Informationsstrateg
Telefon: 0511-38 60 47
E-post: charlotta.lovgren@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!