Reglemente för kommunalt pensionärsråd

Reglemente för kommunalt pensionärsråd, Götene kommun är antaget av kommunfullmäktige den 29 mars 2016, § 33.

Sammanfattning

I reglemente för kommunalt pensionärsråd framgår bland annat vilken funktion och syfte som rådet har liksom dess sammansättning och arbetssätt.

Rådet har till övergripande uppgift att verka som ett samordningsorgan mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag och utgör inget självständigt besluts- eller beredningsorgan.

Pensionärsrådet kan agera som remissinstans i planeringsfrågor i kommunen i frågor som rör äldre.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Reglementet

Reglemente för kommunalt pensionärsrådPDF (pdf, 108.6 kB)

Frågor besvaras av:

Jonna Sanfridsson
Kanslistrateg
Telefon: 0511-38 60 24
E-post: jonna.sanfridsson@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!