Lyssna

Reglemente för tilldelning av tider i kommunens idrottshallar

Reglementet omfattar riktlinjer för hur föreningar, skolor och privatpersoner kan ansöka om att använda lokalerna för träning, tävlingar och andra arrangemang. Prioritet ges till inomhusidrott och ungdomsverksamhet, med särskild hänsyn till bred idrottsverksamhet och internationella värderingar.

1. Ansökan sker på våren

2. Inomhusidrott och ungdomsverksamhet prioriteras. Men fotboll och andra utomhusidrotter skall även ha möjlighet att träna inomhus. Viktigt är också att vi har en bred idrottsverksamhet i kommunen. Däremot kommer föreningar som inte har idrott som sin huvudsakliga verksamhet men har ungdomsverksamhet att prioriteras efter idrottsföreningarna. Privatpersoner och företag prioriteras sist.

3. Tävlingar och arrangemang bryter ordinarie verksamheter och skall även de sökas på våren. I annat fall skall meddelas minst 1 månad innan arrangemanget. Skolorna skall i möjligaste mån boka in sina arrangemang när den ordinarie fördelningen sker. I annat fall meddela Bokningstjänsten minst 1 månad innan.

4. Åldersgrupp måste anges vid ansökan. Lägsta åldersgrupp tilldelas tidigaste tiden på kvällen.

5. Antal redovisade deltagartillfällen styr även hur mycket tid som föreningen skall tilldelas.

6. Föreningar från andra kommuner får boka i mån av tid.

7. Främlingsfientlighet och rasism accepteras inte. Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer breddar våra kontaktytor. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar.

8. Skollov
Sommarlov: Alla hallar stängda
Jullov: Västerby öppet (särskild ansökan) övriga stängda
Övriga lov: Öppet som vanligt

Beslut enligt barn- och ungdomsnämnden 3 maj 1995, § 15
Reviderat enligt barn- och ungdomsnämnden 8 feb 2000, § 15

Reglementet för tilldelning av tider i kommunens idrottshallar Pdf, 199.5 kB, öppnas i nytt fönster. 

Bokning av idrottshallar och gymnastiksalar

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!