Lyssna

Ledningssystem för politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Götene kommun har två huvudsakliga uppdrag:

  • Att erbjuda samhällsservice till kommunens invånare i livets olika skeden.
  • Att utveckla Götene kommun i samverkan med andra aktörer för att understödja tillväxt, sysselsättning och därmed en stärkt välfärd.

En mycket stor del av kommunens verksamhet bedrivs och regleras enligt olika lagar. Viktiga lagar är kommunallagen, skollagen, socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken med flera. Utifrån dessa lagar är till exempel, förskola, skola, omsorg om äldre och funktionshindrade, bibliotek, miljö- och hälsoskydd, stadsplanering och bostadsförsörjning obligatoriska verksamheter i kommunen.

Näringslivsutveckling, sysselsättning, turism, fritid och kultur är så kallade frivilliga verksamheter som Götene kommun bedömer viktiga för kommuninvånare och kommunens utveckling.

Politisk målstyrning

Det är politikens uppdrag att fastställa mål för den kommunala verksamheten. I Götene kommun gör man det utifrån kommunens vision, strategiska mål och en gemensam värdegrund. Allt för att få en så bra verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling som möjligt.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete syftar till att ständigt göra verksamheten bättre och att kommunens resurser används på bästa sätt. Målet är att ge alla som bor, besöker eller verkar i kommunen tjänster av god kvalitet.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan kort beskrivas som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Götene kommun arbetar för en hållbar utveckling som fogar samman de tre olika hållbarhetsperspektiven; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Dokument

Ledningssystem för politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Ulrika Törnberg, utvecklings- och kommunikationschef
Telefon: 0511-38 68 90
E-post: ulrika.tornberg@gotene.se

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!