Lyssna

Klimat- och miljöpolitiskt program 2019-2024

 

Klimat och miljöpolitiskt program 2019-2024 antaget av kommunfullmäktige den 29 april 2019 § 70.

Nedan kan du läsa inledningen till det klimat och miljöpolitiska programmet, för att läsa hela programmet kan du klicka på länken nedan:

Klimat och miljöpolitiskt program 2019-2024 (öppnas i ny flik) Pdf, 576.1 kB, öppnas i nytt fönster.

1. Inledning


Klimat och miljöpolitiska programmet tar sin utgångspunkt i Götene kommuns gällande översiktsplan samt lagar och styrdokument som är av betydelse för programområdet. Genom klimat och miljöpolitiska programmet beskrivs den politiska styrningen av vad Götene kommun ska uppnå inom detta område under tidsperioden 2019-2024. Klimat och miljöpolitiska programmet är utarbetat av Kommunstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige den 29 april, 2019. Klimat och miljöpolitiska programmet ska vara ett för berörda verksamheter känt och tydligt redskap för målstyrning. Det politiska programmet ska vara ett värdefullt arbetsredskap för verksamhetsplanering, genomförande, utvärdering, analys och utveckling.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!