Lyssna

Internkontroll, riktlinjer

Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2020, § 108 om riktlinjer för internkontroll.

Riktlinjerna är för att säkerställa att Götene kommun upprätthåller en tillfredställande intern kontroll där följande punkter ska uppnås:

  • Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
  • Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
  • Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
  • Risker identifieras, förebyggs och förhindras.

Den interna kontrollen är även till för att ta fram förslag till förbättring och förändringar av verksamheten.

Läs riklinjerna för internkontroll här. Pdf, 151 kB.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!