Lyssna

Instruktion för kommundirektören

Kommundirektören är den högsta chefen i förvaltningen och är den ledande tjänstemanen bland kommunens anställda. Varje kommun ska upprätta en instruktion för kommundirektören enligt kommunallagen (2017:725). Instruktionen beskriver hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter.

Antagen av: kommunstyrelsen

Datum för antagande: 2018-08-29, § 175
Diarienummer: KS 2018-000571

Läs hela instruktionen för kommundirektören här (Öppnas i nytt fönster) Pdf, 76.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!