Taxa för försäljning av industrimark

1 Kommunfullmäktige har bemyndigat kommunstyrelsen att besluta om försäljning av industrimark. Vid beslut om tomtförsäljning skall nedan angivna föreskrifter gälla.

2 Priserna för industrimark inom planlagt område skall vara 20 kr, 28 kr eller 35 kr per kvadratmeter beroende på tomtens läge.

Priserna inkluderar gatubyggnadskostnad.

Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer enligt kommunens VA-taxa.

Kostnad för fastighetsbildning betalas av köparen.

3 Vid försäljning av industrimark skall kommunstyrelsen föreskriva följande skyldigheter för köparen:

a) Fastigheten skall bebyggas inom två år.
b) Fastigheten får inte säljas obebyggd.
c) Om fastigheten inte blir bebyggd inom föreskriven tid skall köpet återgå och marken återlämnas i ursprungligt skick. Köparen skall betala kommunens lagfartsavgift.
d) Som säkerhet för ovanstående utfästelser skall köparen överlämna till kommunen ett pantbrev om 100 000 kronor som förfaller till betalning om köparen bryter mot ovanstående bestämmelser.

4 Denna taxa gäller från och med 2003-06-01 och tills vidare

Om prisutvecklingen förändras i större omfattning så skall en översyn av tomtpriserna göras.

Kommunfullmäktiges beslut 2003-04-28, § 37

Läs hela kommunfullmäktiges beslut om tomtpriserPDF (pdf, 938.6 kB)

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!