Lyssna

Prismodell för försäljning av industrimark

Här hittar du vad som gäller när kommunen säljer industrimark.

1. Kommunfullmäktige har bemyndigat kommunstyrelsen att besluta om försäljning av industrimark. Vid beslut om tomtförsäljning skall nedan angivna föreskrifter gälla.

2. Priserna för industrimark inom planlagt område enligt kommunfullmäktiges 2019 antagna prismodell. Pdf, 223.9 kB.

Till tomtpriset tillkommer samtliga anslutningsavgifter.

Kostnad för fastighetsbildning betalas av köparen.

3. Vid försäljning av industrimark skall kommunstyrelsen föreskriva följande skyldigheter för köparen:

  • Fastigheten skall bebyggas inom två år.
  • Fastigheten får inte säljas obebyggd.
  • Om fastigheten inte blir bebyggd inom föreskriven tid skall köpet återgå och marken återlämnas i ursprungligt skick. Köparen skall betala kommunens lagfartsavgift.
  • Som säkerhet för ovanstående utfästelser skall köparen överlämna till kommunen ett pantbrev om 100 000 kronor eller motsvarande 30 procent av köpeskillingen, som förfaller till betalning om köparen bryter mot ovanstående bestämmelser.

Du kan behöva ett program för att öppna PDF-dokument.  Om du har problem kan du ladda ner programmet Acrobat Reader gratis.

Relaterade sidor

Var det här informationen du sökte?


För att vi ska kunna hjälpa dig hitta rätt behöver vi kunna kontakta dig.
Hur vill du bli kontaktad?


Tack för att du hjälper oss!